Lars-Petter Granan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars-Petter Granan

Lars-Petter Granan
11.03.2019
Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli, Tom Clement Ludvigsen Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet 2. utg. 290 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-2475-3...
Kristin Østlie, Lars-Petter Granan
10.01.2017
Norges første retningslinje for rehabilitering av pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjen dekker hele rehabiliteringsforløpet. Mange av...
Lars-Petter Granan, Lars Engebretsen, Roald Bahr
01.04.2004
En korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som ubehandlet ofte gjør at unge mennesker ikke kan fortsette på sitt vanlige aktivitetsnivå og heller ikke kan ha arbeid som medfører store krav til...
Karianne Ytterstad, Lars-Petter Granan, Lars Engebretsen
04.02.2011
Korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som i stor grad rammer unge, aktive mennesker. Korsbåndsskade er minst tre ganger så hyppig hos kvinner som hos menn ( 1 , 2 ). Skaden kvalifiserer for 5 %...
Lars-Petter Granan
19.02.2013
Bar, Roald The IOC manual of sports injuries An illustrated guide to the management of injuries in physical activity. 500 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 45 ISBN 978-0-470-...
Lars-Petter Granan, Henrik Børsting Jacobsen, Silje Endresen Reme, Audun Stubhaug, Per Hansson, Harald Breivik, Tone Marte Ljoså
30.06.2015
Norsk forskning viser at helsearbeidere dessverre har utilstrekkelig kunnskap om smertebehandling. En tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling mener vi kan bidra til økt kunnskap og bedre...