Thorkild Tylleskär

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorkild Tylleskär

Bente Moen, Astrud Blystad, Karen Marie Moland, Thorkild Tylleskär
28.09.2020
Foto: Thorkild Tylleskär Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Harald Kristian Heggenhougens død. Han ble 80 år gammel. Vi som var kolleger med ham, husker ham med stor glede...
Thorkild Tylleskær
08.01.2004
I 2001 ble 800 000 barn under 15 år smittet med HIV-1. 90 % av disse barna ble smittet av sine HIV-positive mødre under svangerskapet, fødselen eller ved amming. I Norge har man med en rekke tiltak...
Thorkild Tylleskär
09.10.2003
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) er verken en trussel eller en frelser for verdens fattige, men en nødvendighet for ikke å bli utelukket fra verdensfellesskapet. Afrika må med på IKT-...
Thorkild Tylleskär
11.02.2014
The Minister of Energy has convened a crisis meeting in the Government of the Body. He asks the other ministers to submit proposals that can cut energy consumption by 50 %, since there are simply no...
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, Thorkild Tylleskär
11.03.2010
På hivkonferansen i Cape Town i juli 2009 ble det presentert tre store kontrollerte kliniske studier med lovende resultater i kampen for å redusere hiv-1-smitte fra mor til barn. Disse studiene...
Thorkild Tylleskär
08.01.2013
Haugstvedt, Åse HIV for helsepersonell En innføring. 140 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 249 ISBN 978-82-15-01960-4 Åse Haugstvedt er spesialist i hud- og kjønnssykdommer ved...
Thorkild Tylleskär
11.02.2014
Energiministeren har kalt sammen til krisemøte i kroppsregjeringen. Han ber de øvrige ministrene om å komme med besparingsforslag på 50  % av energiforbruket fordi det simpelthen ikke er flere...