Thorkild Tylleskär

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorkild Tylleskär

Thorkild Tylleskær
08.01.2004
I 2001 ble 800 000 barn under 15 år smittet med HIV-1. 90 % av disse barna ble smittet av sine HIV-positive mødre under svangerskapet, fødselen eller ved amming. I Norge har man med en rekke tiltak...
Thorkild Tylleskär
09.10.2003
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) er verken en trussel eller en frelser for verdens fattige, men en nødvendighet for ikke å bli utelukket fra verdensfellesskapet. Afrika må med på IKT-...
Thorkild Tylleskär
11.02.2014
The Minister of Energy has convened a crisis meeting in the Government of the Body. He asks the other ministers to submit proposals that can cut energy consumption by 50 %, since there are simply no...
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, Thorkild Tylleskär
11.03.2010
På hivkonferansen i Cape Town i juli 2009 ble det presentert tre store kontrollerte kliniske studier med lovende resultater i kampen for å redusere hiv-1-smitte fra mor til barn. Disse studiene...
Thorkild Tylleskär
08.01.2013
Haugstvedt, Åse HIV for helsepersonell En innføring. 140 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 249 ISBN 978-82-15-01960-4 Åse Haugstvedt er spesialist i hud- og kjønnssykdommer ved...
Thorkild Tylleskär
11.02.2014
Energiministeren har kalt sammen til krisemøte i kroppsregjeringen. Han ber de øvrige ministrene om å komme med besparingsforslag på 50  % av energiforbruket fordi det simpelthen ikke er flere...