Geir Hoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Hoff

Geir Hoff, Thomas de Lange, Giske Ursin
30.10.2017
Bjørn Hofmann uttrykker motforestillinger mot å kombinere den planlagte innføringen av et tarmkreftscreeningprogram med randomiserte studier ( 1 ). Hofmann trekker fram fem punkter: 1. «Klarer vi å...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
23.05.2017
Colorectal cancer is a major health issue, both globally and in Norway. Bowel cancer screening is perhaps the most effective method to mitigate the consequences of the disease for patients and...
Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff
23.05.2017
I Norge og globalt er tykk- og endetarmskreft et stort helseproblem. Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet...
Michael Bretthauer, Geir Hoff
13.12.2007
Det er riktig at kolorektale polypper på < 6 mm i diameter svært sjelden er maligne. Det er imidlertid galt å si at disse polyppene «har et nærmest neglisjerbart malignitetspotensial», slik...
Maria Gaard, Barthold Vonen, Kjell Magne Tveit, Geir Hoff, Erik Carlsen
01.11.2007
Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig å beskrive sykdommer og sykdommers forløp fullstendig. R.J. Heald uttalte nylig som opponent ved en disputas for en...
Geir Hoff
28.06.2007
Hva har miljø, CO₂ og eksplosjoner under koloskopi med hverandre å gjøre? Ganske mye. I dette nummer av Tidsskriftet beskrives et tilfelle av eksplosjon under koloskopi, en sjelden, men svært...
Michael Bretthauer, Geir Hoff
18.10.2007
Ved koloskopi undersøkes hele colon, ved sigmoidoskopi undersøkes kun den nedre delen (grønn) Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformer i Norge, med over 3 400 nye tilfeller i 2005 ( 1 )...
Michael Bretthauer, Geir Hoff, Kjetil Søreide
17.01.2008
Vi er enig med Tore Sandanger i at det er på høy tid med nasjonale tiltak for forebygging og tidligdiagnostikk av kolorektal kreft. Vi deler imidlertid ikke Sandangers syn på hvordan dette skal...
Geir Hoff
27.04.2006
Dette spørsmålet stiller Antonie Giæver Beiske meget betimelig i et innlegg i Tidsskriftet nr. 6/2006 ( 1 ). Hun bruker mangelen på relevante kursplasser for vordende forskere til å belyse mangelen...
Michael Bretthauer, Anders Ekbom, Nea Malila, Tryggvi Stefansson, Anders Fischer, Geir Hoff, Elisabete Weiderpass, Steinar Tretli, Laufey Trygvadottir, Hans Storm, Iben Holten, Hans-Olov Adami
22.06.2006
Kreft i tykk- og endetarm er vanlig i hele den vestlige verden, og forekomsten er spesielt høy i Norden. I flere europeiske land og i USA anbefales endoskopi som screeningmetode for kolorektal kreft...
Michael Bretthauer*, Geir Hoff, Hege Severinsen, Jeanette Erga, Jostein Sauar, Gert Huppertz-Hauss
20.05.2004
Koloskopi har vært gullstandard for diagnostikk av kolorektale lidelser siden metoden ble innført for mer enn 30 år siden. Flere nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler koloskopi og/...
Michael Bretthauer, Geir Hoff
04.05.2005
Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten er helseforetakenes ansvar, men programmene bør utarbeides av de medisinske fagmiljøene Kvalitetssikring er in og diskuteres i...
Geir Hoff
02.12.2010
Gearhart, Susan Ahuja, Nita Colorectal cancer Early diagnosis and treatment of cancer. 278 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris EUR 110 ISBN 978-1-4160-4686-8 Dette er en god...
Geir Hoff
06.05.2010
I mange land, bl.a. USA, har man innført kolorektalscreening uten forutgående randomiserte studier. Norge har høy forekomst av sykdommen, men mangler et nasjonalt screeningprogram. Vi bør nå bidra...
Geir Hoff, Michael Bretthauer
21.10.2010
Vi har lenge prøvd å erte på oss folk til debatt om screening for kolorektal cancer. Vi er glad for at Eivind Meland i Tidsskriftet nr. 16/10 har tatt opp hansken ( 1 ). Han påpeker at angst og...
Geir Hoff
08.01.2013
Swinson, Daniel Seymour, Matthew Colorectal cancer 128 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-959020-9 Målgruppen er «all health care professionals involved in...
Øyvind Holme, Volker Moritz, Michael Bretthauer, Birgitte Seip, Tom Glomsaker, Thomas de Lange, Lars Aabakken, Asbjørn Stallemo, Ole Høie, Stein Dahler, Per Kristian Sandvei, Njaal Stray, Carl Magnus Ystrøm, Geir Hoff
28.05.2013
Koloskopi er gullstandard for undersøkelse av tykktarmen og muliggjør både diagnostikk og terapi, men kan oppleves som ubehagelig eller smertefull. Flere ikke-farmakologiske...
Geir Hoff, Michael Bretthauer, Kjetil Garborg, Tor Jac Eide
28.01.2014
Konsensusbaserte retningslinjer fra ekspertgrupper kan ha mangelfull vitenskapelig dokumentasjon. Om ikke mangelen poengteres, kan slike retningslinjer tildekke behov og hindre nødvendige videre...