Sogneprester kan mer enn å preke

Tidligere i Tidsskriftet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle leser. Leger leser blant annet faglitteratur og blir oppdatert på området av Tidsskriftets meget populære anmeldelser. Og pasienter leser – som tidtrøyte og kanskje for å glemme sin sykdom. Ideen om litteraturens helbredende kraft er gammel – Aristoteles brukte begrepet katarsis om tragediens rensende og dermed legende effekt. Men praktisk tilrettelegging er nødvendig. I Tidsskriftet nr. 1/1933, under Fagartikler, medisinsk administrasjon, kollegiale spørsmål m.v., beskrives i et usignert notat et hjelpemiddel (Tidsskr Nor Lægeforen 1933; 53: 43).

  Bokstativ for syke.

  Bokstativ for syke.

  Mange sengeliggende patienter har savnet et praktisk bokstativ. Et sådant stativ konstrueret av sogneprest Bull er nu bragt i handelen og vil sikkert avhjelpe «et lenge følt savn». Stativet er meget hensiktsmessig, praktisk og lettvindt. Det står støtt på et hvilket som helst underlag av sengetepper eller puter og virker ikke trykkende. Boken holdes fast på stativet og er lett å blade i. Armene får hvile. Stativet er prøvet ved forskjellige sykehus med meget godt resultat, hvorfor vi har villet henlede kollegenes opmerksomhet på det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media