Topp og bunn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvordan bør begrepene «trough level» og «peak level» oversettes?

  Uttrykket «trough level» har dukket opp som den nye vinen i gastroenterologien. Dette kan sågar spare oss for flere millioner kroner i året! I de sammenhengene jeg har sett det anvendt, kan mye tyde på at uttrykket delvis brukes synonymt til serumkonsentrasjonen av et medikament uavhengig av tidssammenhengen mellom medikamentadministrasjon og prøvetaking. Et litt vanskelig engelsk uttrykk kan tenkes å miste sin presisjon der engelsk er språk nummer 2. Spørsmålet er hva dette skal kalles på norsk? Generelt brukes både serumspeil og serumnivå og gir en oversettelse av «trough level», basert på etterstavelsen, til hhv. bunnspeil og bunnivå. Hva foretrekkes på norsk; eller er de likeverdige?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media