()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som røyker har 25 % høyere risiko for hjerteinfarkt enn menn som røyker. Røyking fremskynder første hjerteinfarkt i større grad hos kvinner enn hos menn.

  Dette vises i Morten Grundtvigs avhandling. Han har analysert data for 2 281 pasienter med hjerteinfarkt som ble utskrevet fra sykehuset i Lillehammer i periode fra 1998 til 2005. Pasientene ble fulgt opp frem til 2010.

  – Kvinner som røykte var i gjennomsnitt 14,5 år yngre enn ikke-røykende kvinner da de fikk sitt første hjerteinfarkt – 66,2 år mot 80,7 år for ikke-røykere. Tilsvarende tall for menn var 8,3 år – 63,9 år for røykere mot 72,2 år hos ikke-røykere. Etter justering for andre risikofaktorer viste det seg at nesten hele forskjellen mellom røykere og ikke-røyker kunne tilskrives røykingen, sier Grundtvig.

  Etter åtte års oppfølging var 55 % av pasientene døde. Levetiden for hver enkelt pasient ved hjerteinfarktet ble sammenliknet med gjennomsnittlig forventet levetid for personer med samme alder og kjønn. Ikke-røykere, eksrøykere og røykere tapte henholdsvis 5,4, 6,4 og 10,3 år etter hjerteinfarkt.

  – Det var signifikant høyere dødelighet ved åtte års oppfølging blant dem som røykte da de fikk sitt første hjerteinfarkt, og denne effekten av røyking var ikke kjønnsavhengig. Imidlertid tapte kvinner som røykte 1,9 år mer levetid enn menn som røykte, justert for risikofaktorer. Risiko for et nytt hjerteinfarkt er høyere hos dem som fortsetter å røyke, sier Grundtvig.

  – Det er ingen tvil om at røyking kan gi betydelig tap av leveår, og at helsegevinsten ved å eliminere røyking ville være enorm. Det er viktig at helsemyndighetene stadig har kampanjer for å oppfordre til røykeslutt, og det er viktig å fremheve at røyking er spesielt skadelig for kvinner. Målet må være å oppnå røykfrie samfunn, sier han.

  Disputas

  Morten Grundtvig disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 13.9. 2012. Tittelen på avhandlingen er Acute myocardial infarction in men and women – different impact of smoking in the two genders. Analyses of a cohort study of 2281 patients admitted to hospital.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media