Overvektige mødre gir overvektige barn

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mors vekt før svangerskapet og vektøkningen under svangerskapet påvirker barnets kroppsmasseindeks ved treårsalderen.

  I en ny delstudie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ble kroppsmasseindeks for rundt 31 000 treåringer undersøkt (1). Etter internasjonale kriterier for overvekt var 12 % av dem overvektige og 2 % hadde fedme. Av mødrene hadde 66 % normal kroppsmasseindeks (BMI) før svangerskapet, mens 31 % hadde BMI > 25, dvs. overvekt/fedme. Gjennomsnittlig vektøkning første 30 uker av svangerskapet var på 9,0 kg.

  For hver enhet økning i BMI før svangerskapet økte barnets BMI ved tre år med 0,035 kg/m². Dette innebærer at mødre med BMI 35 i gjennomsnitt hadde barn med 0,5 enheter høyere BMI ved treårsalderen sammenliknet med mødre med BMI 20. Vektøkning i svangerskapet påvirket i seg selv risikoen for overvekt hos barnet uansett mors vekt før hun ble gravid. Vektøkning hadde størst effekt når BMI før svangerskapet var høy. Det ble ikke funnet sikre effekter på barnets vekt av amming, mors røykevaner, medievaner eller utdanningsnivå.

  Funnene tyder på at overernæring av fosteret gjennom mors vekt og vektøkning øker risikoen for senere overvekt, og at økende forekomst av overvekt hos kvinner kan forsterke fedmeepidemien i neste ledd. Kohorten følges videre for å studere om effektene er de samme også ved senere alder. Å holde en sunn vekt før og i svangerskapet er viktig, understreker forfatterne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media