God symptomatisk effekt ved myelofibrose

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jak2-hemmeren ruxolitinib gir redusert miltstørrelse og subjektiv bedring ved langkommet primær og sekundær myelofibrose.

  Mutasjonen i genet for tyrosinkinasen JAK2 i kromosom 9p24 er til stede hos over 95 % av pasienter med polycytemia vera og hos 50 – 60 % av pasienter med essensiell trombocytose eller primær myelofibrose. De sistnevnte pasientene har dårligst prognose. I tillegg til allmennsymptomene nattesvette, hudkløe og beinsmerter har mange også magesmerter og tidlig metthet som følge av forstørret milt.

  I to fase 3-studier har man undersøkt effekten av Jak2-hemmeren ruxolitinib mot placebo (1) og beste alternative behandling (2) på reduksjon av milt og sykdomsrelaterte symptomer. Det gjaldt både ved primær myelofibrose og der sykdommen opptrer sekundært til polycytemia vera og essensiell trombocytose. Pasienter som ble inkludert hadde høy risikoskår og forventet levetid < 5 år.

  Ruxolitinib ga reduksjon av miltstørrelsen sammenliknet med placebo (35 % reduksjon) (1) henholdsvis beste alternative behandling (42 %) (2). Samtidig viste begge studier en klar bedring av sykdomsrelaterte symptomer og rapportert livskvalitet. Den placebokontrollerte studien viste også livsforlengelse ved behandling med ruxolitinib (1). Anemi og trombocytopeni var de mest vanlige bivirkningene.

  – Jak2-mutasjonen er ikke den mutasjonen som initierer sykdommen og kan derfor ikke sammenliknes med bcr-abl-mutasjonen ved kronisk myelogen leukemi, sier overlege Håvar Knutsen ved Oslo universitetssykehus. – Likevel er det et stort fremskritt å kunne vise at pasienter med symptomatisk sykdom og høy risikoskår har god nytte av behandling med en Jak2-hemmer. Men det er for tidlig å si om man virkelig oppnår livsforlengelse. Behandlingen er dessuten kostbar og er fortsatt å regne som et palliativt tilbud. For tiden pågår det flere studier med Jak2-hemmere, også i kombinasjon med andre medikamenter, sier Knutsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media