Yes, we can!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke ofte leger blir hyllet på lederplass i New York Times, men det skjedde 12.11. 2012: «Et uvanlig modig standpunkt av legene ved kreftsenteret Memorial Sloan-Kettering har presset et stort legemiddelfirma til å redusere salgssummen på et overpriset legemiddel.» Sykehuset nektet å ta i bruk det nye midlet til behandling av kolorektal kreft og hadde publisert begrunnelsen for dette en måned tidligere. Da flere leger uttrykte støtte til Sloan-Kettering, kunngjorde legemiddelfirmaet at det var villig til å sette ned prisen til nesten det halve.

«Det er få begrensninger på økende priser på legemidler mot kreft i dagens helsemarked. Det må endres. Sloan-Kettering har vist hva den medisinske profesjon kan gjøre for å redusere kostnadene hvis den virkelig vil,» skrev New York Times.

Anbefalte artikler