Å miste et barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Young, Christine

  Dowling, Tracy

  Parents and bereavement

  A personal and professional exploration of grief. 179 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 25

  ISBN 978-0-19-965264-8

  Denne boken har sitt opphav ved Helen and Douglas House, et hospice for barn og unge voksne i Oxfordshire i England. Der tilbyr man, i tillegg til kortvarige opphold, smertelinding og terminal pleie, rådgiving og praktiske støtte til hele familien. Denne boken er skrevet av en mor, Tracy Dowling, sammen med Christine Young. Da Tracy Dowling mistet sin 13 år gamle sønn, var Christine Young leder av familie- og sorgavdelingen ved Helen and Douglas House. Tracy Dowling og sønnen Tom hadde hatt kontakt med hospicet i tiden før han døde hjemme av en lungekomplikasjon etter en hjerneskade han fikk som fireåring. Etter dødsfallet deltok Tracy i sorggruppe ved hospicet, og har etter det deltatt i slike grupper som brukerrepresentant.

  Forfatterne tar opp sentrale temaer i forbindelse med foreldrenes sorg når de har mistet et barn. Temaer som behandles, er støtte til de andre barna i familien, hvordan sorgen kan påvirke parforholdet, forholdet til besteforeldrene, den utvidede familien og venner, hvordan markere merkedager og fødselsdager og planlegge begravelse. Andre temaer er hvor man kan få støtte, medisinske spørsmål, det å ta vare på minner og til slutt å møte fremtiden.

  Det som gjør dette til en annerledes opplysningsbok, er at alle temaer blir belyst med et foreldreperspektiv fra moren Tracy Dowling og et profesjonelt perspektiv fra Christine Young. Dette fører til at fremstillingen blir forankret i hverdagssituasjoner vi kjenner igjen fra møter med sørgende foreldre, og jeg vil tenke meg at den derfor også vil oppleves som relevant for dem. Det profesjonelle perspektivet samsvarer godt med det kunnskapsgrunnlaget vi her i Norge bygger på, og Atle Dyregrov er en sentral referanse (1). Den er lettlest, og hvert kapittel avsluttes med en punktvis oppsummering – Things to Remember.

  På grunn av språket vil et kanskje et fåtall av norske foreldre ha nytte av den, men for ansatte i helsevesenet som møter sørgende foreldre, vil den kunne være til stor nytte. Den vil også egne seg som bakgrunnsstoff for sorggrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media