Enkelt om barns rettigheter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Totland, Thea W.

  Barneadvokaten

  Regler og rettigheter som er viktige for barn. 157 s. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-02-31865-9

  Barneadvokaten er et lite oppslagsverk om barns rettigheter som vil egne seg for både foreldre og helsepersonell som leger, sykepleiere og psykologer som ønsker en enkel oversikt.

  Boken er lettlest og fungerer som et oppslagsverk med kildehenvisninger dersom man har behov for ytterligere informasjon. Den er oversiktlig og lett å slå opp i, og er tilgjengelig for alle da den er skrevet i et språk uten vanskelig justerminologi. Leseren får en god og kortfattet oversikt over det viktigste av regelverk og barnerettigheter.

  Vi som jobber med barn i helsevesenet vil innimellom komme i situasjoner hvor vi må ta avgjørelser som kan være vanskelige. Eksempler på dette er varslingsplikt ved mistanke om at et barn blir utsatt for vold eller annen alvorlig omsorgssvikt, informasjon om barn og ungdoms helseforhold til foreldre og rettigheter ved kronisk eller langvarig sykdom.

  Advokat Thea W. Totland gir enkle svar på mange spørsmål omkring barn og deres rettigheter og god informasjon til den som er usikker på regler og lovverk i slike saker. Ikke minst fungerer boken også som en viktig påminnelse når det gjelder barns rettigheter. Den er med på å bidra til at disse blir husket og satt på dagsorden.

  Jeg vil derfor anbefale alle som jobber med barn, og som kan komme opp i slike problemstillinger, om å ha denne boken tilgjengelig på kontoret, som en hjelp til å sørge for at barnets beste alltid blir ivaretatt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media