Anne Lindboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Lindboe

Anne Lindboe
27.11.2012
Totland, Thea W. Barneadvokaten Regler og rettigheter som er viktige for barn. 157 s. Oslo: Cappelen Damm, 2012. Pris NOK 249 ISBN 978-82-02-31865-9 Barneadvokaten er et lite oppslagsverk om barns...
Trond J. Markestad, Anne Lindboe, Solveig Marianne Nordhov
28.05.2013
Rådet for legeetikk, Norsk barnelegeforening, Legeforeningen og Barneombudet mener at omskjæring uten medisinsk indikasjon hos et menneske uten samtykkekompetanse bryter med grunnleggende medisinsk-...
Anne Lindboe
14.01.2014
Jeg bestemte meg for å bli lege tidlig på barneskolen, jeg slukte bøker om Marie Curie, Pasteur og Svartedauden. Mens de andre elevene holdt på å spy, dissekerte jeg frosker i biologitimen for å se...
Anne Lindboe
15.12.2015
I Tidsskriftet nr. 21/2015 har M. Bretthauer & E. Hem på trykk en artikkel om omskjæring av gutter ( 1 ). Barneombudet mener det bør være en aldersgrense på 15 eller 16 år på omskjæring. Da kan...