ABC – og det var det – om bildediagnostikk av skadede

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

King, Leonard J.

Wherry, David C.

ABC of imaging in trauma

144 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 26

ISBN 978-1-4051-8332-1

Denne utgivelsen i Wileys ABC-serie er skrevet med en vid målgruppe for øyet: allmennleger, yngre leger i spesialisering, leger som jobber i akuttmottak, radiologer og sykepleiere som er involvert med skadede pasienter. Allerede denne vide omfavnelsen vitner noe om svakheten – man dekker de fleste temaene innen skader og traumatologi, men til dels på et for grunnleggende plan til å være av virkelig nytte.

I 14 kapitler omfavner bidragsyterne alle temaer, fra hode, hals og underekstremiteter til skader hos barn og gravide. Det er også to kapitler om «bullets, bombs and ballistics» og masseskadehendelser. Boken, som er i A4-format, er trykt på solid papir og med hele 300 illustrasjoner, bilder og figurer. De fleste av disse er av god kvalitet, men noen er altfor små til å være nyttige. De fleste bildene og illustrasjonene beskriver ekstremitetsskader og aktuelle inndelinger, men AO-klassifisering er ikke brukt. For mange av de berørte temaene kan nok leseren oppdrive bedre og grundigere informasjon i andre oppslagsverk. En del litteratur og anbefalinger er utdatert eller preget av nordamerikanske tilnærminger, for eksempel faller ikke kriterier for å ta CT ved hodeskade sammen med de eksisterende skandinaviske retningslinjene på flere punkter, bruk av torakal aortografi er ved de fleste steder erstattet av CT-angiografi for atskillige tilfeller, og ved gallelekkasjer benyttes nok nå MR-diagnostikk. Henvisning til en trimodal distribusjon av traumedødsfall som vies tid i introduksjonen, er nok også en forlatt sannhet, selv om det har en viss verdi som læreprinsipp fortsatt.

I det hele er denne boken for knapp til å kunne fungere som en verdifull ressurs for de som driver med traumatologi i et mer omfattende perspektiv. Som en lettvekter og introduksjon til deler av faget for nybegynnere, eller for de som kun har en perifer og ikke direkte kontakt med de alvorlig skadede, kan boken være en liten introduksjon til noen deler av bildediagnostikk ved skader.

Anbefalte artikler