Olav Magnus S. Fredheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Magnus S. Fredheim

Olav Magnus Fredheim, Morten Magelssen
13.01.2020
Vi takker Ø. Ekeberg for hans kommentar ( 1 ) til vår artikkel om etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid ( 2 ). Imidlertid mangler det noe grunnleggende i Ekebergs...
Olav Magnus S. Fredheim, Morten Magelssen
04.11.2019
I behandlingen av alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid møter man av og til pasienter som enten har selvmordstanker, selvmordsplaner eller har utført selvmordsforsøk. Slike historier er...
Olav Magnus S. Fredheim, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink
23.09.2019
Stadig flere lever lenge med stabil kreftsykdom. Mange av disse pasientene vil ha moderate til sterke smerter. Dersom det anvendes feil prinsipper for smertebehandlingen, kan det føre til alvorlige...
Olav Magnus Fredheim
22.01.2018
Et stadig høyere antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering dør av somatiske sykdommer, inkludert kreftsykdom. I det palliative sykdomsforløpet er særlig smertebehandlingen utfordrende...
Olav Magnus S. Fredheim, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink
26.06.2017
Sommeren 2013 gikk Statens legemiddelverk (SLV) ut med en anbefaling om å ikke forskrive analgetika som inneholder kodein til barn under 12 år (1). Bakgrunnen var kasuistikker hvor man beskrev...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Several epidemiological studies show that the prevalence of chronic pain in Norway is approximately 24 – 30 % and that only a minority of these cases are reported to be cancer-related ( 1  –  3 ). In...
Olav Magnus S. Fredheim
17.04.2008
Larsen, ER. Økonomi på trikken 241 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-05-33920-0 Forfatteren gir en populærvitenskapelig fremstilling av samfunnsøkonomenes tenkemåte. Bokens...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Tormod Landmark, Borrik Schjødt, Harald Breivik
25.09.2008
Epidemiologiske studier antyder at 15 – 30 % av befolkningen har kroniske smerter som ikke skyldes kreftsykdom. Disse smertetilstandene medfører redusert helserelatert livskvalitet og funksjonsnivå...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Harald Breivik
20.11.2008
I en oppdatert terapianbefaling fra Statens legemiddelverk brukes begrepene «problematisk opioidbruk», «addiksjon» og «iatrogent påført feilbruk» for første gang i forbindelse med smertebehandling i...
Olav Magnus S. Fredheim
20.11.2008
Hadjistavropoulos, T Hadjistavropoulos, HD Pain management for older adults A self-help guide. 202 s, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2008. Pris USD 30 ISBN 978-0-931092-70-1 Dette er en...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Harald Breivik
30.04.2009
Vi er glad for engasjementet til Jørgen G. Bramness og medarbeidere i forbindelse med vårt innlegg ( 1 ). Deres kommentarer viser til fulle at det er behov for de nye begrepene «iatrogent påført...
Olav Magnus S. Fredheim
27.08.2009
470 000 nordmenn fikk utlevert opioider i 2007, men bare 13 000 pga. kreftsykdom. Disse tallene tilsvarer en økning på 10 % fra 2004. 13 % av den voksne norske befolkningen mottar opioider årlig ( 1...
Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim, Egil A. Fors, Karen Hara, Are Holen, Tore C. Stiles
25.06.2009
Begrepet «sammensatte lidelser» omfatter tilstander med betydelige somatiske symptomer der biopsykososiale faktorer er spesielt tett vevd sammen, og der ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare...
Olav Magnus S. Fredheim, Harald Breivik, Raida Ødegaard
12.03.2009
Dette er begreper som blir benyttet for å betegne legemidlers virketid. Er det noen reell forskjell i meningsinnholdet mellom de to? En harmonisering av bruken i ulike fagmiljøer kan muligens la seg...
Olav Magnus S. Fredheim, Kristin Moksnes Husby, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink, Pål Klepstad
07.09.2006
Mange kreftpasienter får i sykdomsforløpet smerter som krever behandling med sterke opioider, dvs. trinn 3 på WHOs smertetrapp. Nyere norske studier viser imidlertid at mange har sterke smerter selv...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
23.08.2016
Vi takker Anne Mari Røsting Strand & Siri Fuglem Berg for en tankevekkende kommentar ( 1 ) til vår artikkel ( 2 ), som handlet om keisersnitt bør tilbys ved trisomi 13 og 18, og der vi drøftet...
Morten Magelssen, Olav Magnus S. Fredheim
21.01.2011
Today it is generally accepted that an illness should be understood on the basis of a biopsychosocial model in which the patient’s thoughts, feelings and social relationships are of significance. But...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Flere epidemiologiske studier viser at prevalensen av kronisk smerte i Norge er på omtrent 24 – 30 % og at kun et fåtall av disse tilfellene oppgis å være...
Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Patients on drug-assisted rehabilitation have the same right to pain relief as others. Techniques that reduce the need for opioids should be used when possible in opioiddependent individuals who need...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
21.06.2016
Vår artikkel om keisersnitt ved trisomi 13 og 18 har avfødt debatt ( 1 ). Takk til Kristoffer Brodwall for tilsvar ( 2 ). Vi er enige i argumentasjonsrekken angående den lave absolutte risikoen for...