Olav Magnus S. Fredheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: olav.m.fredheim@ntnu.no

Olav Magnus S. Fredheim er spesialist i anestesiologi med godkjent kompetanseområde i palliativ medisin og er avdelingsleder ved Palliativ avdeling, Akershus universitetssykehus. Han er professor i anestesiologi og smertemedisin ved NTNU og professorkompetent i palliativ medisin.

Artikler av Olav Magnus S. Fredheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media