Gunnar Leivseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Leivseth

Øystein P. Nygaard, Tomm B. Müller, Magne Rø, Kjell Arne Kvistad, Gunnar Leivseth
22.04.2010
Vi leste med interesse Per Holcks redegjørelse for cervikalcolumnas anatomi i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) og ble derfor overrasket over at avsnittet om skader i cervikalcolumna var så lite basert...
Gunnar Leivseth
16.10.2012
Juel, Niels Gunnar Faugli, Hans Petter Ludvigsen, Tom Clement Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet 333 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 429 ISBN 978-82-450-1221-7 Denne boken...