()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ordskvalder og tomme fraser kan kamuflere manglende innhold eller fakta som ikke tåler dagens lys. Humor kan være effektiv motgift. Og appellen «Drep meg, konge, men ikke med graut» er fremdeles høyst aktuell.

  Erlend Hem skrev nylig i Språkspalten om moteord og klisjeer. Han påpekte at slike ord kan være fikse og moderne en stund, men fort taper sin glans og blir kjedelige (1). Mens klisjé brukes om enkeltord og korte vendinger, brukes svada som betegnelse på hele setninger eller lengre utlegninger.

  Suada, romernes gudinne for veltalenhet, er opprinnelsen til det latinske ordet svada. I latinske ordbøker er verbet suadere oversatt med ord som råde og anbefale. Det engelske ordet persuade (overtale) har samme opphav. Den positive valøren har etter hvert forsvunnet, og ordet har nå utelukkende negative konnotasjoner. I Norsk Riksmålsordbok fra 1957 forklares svada som «ordskvalder, tomme fraser, tomt snakk» (2). I Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok fra 2005 defineres svada som «tomme ord, fraser» (3).

  Svadatekster kan inneholde moteord og klisjeer, men kjennetegnes i tillegg av en mer gjennomgripende og alvorlig svakhet enn at enkeltelementer er intetsigende. Den som er ute etter tydelighet må unngå svada. Svada fordunkler tanken og tilslører sannheten – og kan derfor føre til feilprioriteringer og ukloke beslutninger. Svadaprat kan være en strategi for å tildekke fadeser, servere dårlige nyheter i et appetittlig format eller fremstå som resolutt og handlekraftig der forvirring i virkeligheten råder. Tom Hetland beskriver hvordan språksvada brer om seg i forvaltningen: «Og smitten har kome gjennom New Public Management – ideologien om at offentlege institusjonar skal effektiviserast ved å overta styringsformer og styringskultur frå det private» (4).

  Svadageneratoren

  Svadageneratoren

  I kampen mot svada kan humor være mer effektivt enn kritikk og irettesettelse. Språkrådets Svadagenerator, en Sareptas krukke av intetsigende fraser, har gått sin seiersgang i videresendte e-poster og som oppslag i sosiale elektroniske medier (5). På Språkrådets nettsted kan du lage dine egne svadasetninger eller la generatoren produsere tilfeldige setninger for deg. Språkrådet har nå lansert en spesialversjon: Helseadministrativ svadagenerator (6).

  Lik keiseren som ikledde seg nye klær før han spaserte naken gjennom byen, kan den nakne sannhet pyntes med svada når den i seg selv ikke er så imponerende:

  • Med hensyn til en helhetlig målhorisont synliggjøres samhandlingspotensialet innenfor rammen av nasjonale helsemål.

  • Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom partene ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringen mellom kommuner og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.

  • Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at det innenfor rammen av samhandlingsreformens arbeid bør skje en et systematisk arbeid der alle involverte grupper; brukerorganisasjoner, ansattes organisasjoner, virksomheter og kommuner, arbeider sammen for å utvikle felles forståelse av hva som for de ulike sykdomsgruppene er gode pasientforløp.

  Det første utsagnet er produsert av den helseadministrative svadageneratoren (6), det andre er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale veileder om samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak (7), mens det tredje er fra stortingsmeldingen om samhandlingsreformen (8). Formuleringene reiser spørsmål om departementet allerede kan ha utviklet sin egen svadagenerator til bruk ved helsereformer, sykehussammenslåinger og generell ledelse av helsetjenestene.

  Keiserens nye klær

  Keiserens nye klær

  Skredderne i H.C. Andersens eventyr forklarte at de laget klær av et vidunderlig vakkert materiale som hadde den spesielle egenskapen at det var usynlig for alle som var udugelige i sine embeter eller utillatelig dumme. Massene jublet da den nakne keiseren viste seg, for hvem tar vel sjansen på å avsløre seg selv som udugelig og dum? Ordskvalder og tomme fraser i helseforvaltningens strategi- og styringsdokumenter kan på samme vis passere ukommentert fordi mange frykter konsekvensene av å påpeke at det faktisk dreier seg om svada.

  Vi anbefaler Språkrådets helseadministrative svadagenerator. Den er en kilde til munter humring, samtidig som den avslører svakheter ved moderne helseadministrativ sjargong.

  Podkast på www.tidsskriftet.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media