Nikotin bryter ned aortaveggen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nikotin aktiverer signalveier som svekker karveggen ved å skru på gener som gir nedbrytning av bindevev.

  Røyking øker risikoen for abdominale aortaaneurismer. I en musemodell for utvikling av aortaaneurismer ble kontrollmus og mus som manglet en form av den AMP-avhengige proteinkinasen gitt nikotininjeksjoner. Hos begge gruppene var det økt oksygenradikaldanning og inflammasjon som følge av nikotininfusjonen, men bare kontrollmusene utviklet aneurismer (1). AMP-kinasen var viktig for genuttrykk av matriksmetalloproteinaser, proteiner som bryter ned karveggens bindevevsproteiner. Kinasen og proteiner nedstrøms for denne hadde også økt aktivitet i vevsprøver fra aortaaneurismer hos pasienter samt i blodprøver fra friske røykere sammenliknet med kontrollpersoner.

  – Studien viser i detalj hvordan nikotin aktiverer spesifikke molekylære prosesser som kan forklare utviklingen av aortaaneurismer, sier Bente Halvorsen, professor ved Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Svakheten ved studien er at det biologiske pasientmaterialet er lite. Det gjenstår å se om observasjonene kan replikeres i større materialer. Pasientdataene kan likevel tyde på at funnene fra dyrestudien også er relevante for pasienter med aortaaneurismer, fortsetter hun.

  – AMP-kinasen som synes å mediere den negative nikotineffekten, er viktig i blant annet glukosehomøostasen. Kunnskapen kan også gi forståelse for sykdomsprosesser utover røyking. På lengre sikt kan studien få betydning for bruken av for eksempel røykeplaster og nikotintyggegummi. I tillegg vil det være interessant og naturlig å se om nikotineffekten kan moduleres av medikamenter, f.eks. statiner, som i dag er standardbehandling ved hjerteinfarkt og iskemisk hjerneslag. Bakenforliggende årsaker til disse sykdommene innbefatter ofte vaskulær inflammasjon, noe som er felles med patogenesen ved aortaaneurismer, sier Halvorsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media