Kreftbeskjed gir økt selvmordsrisiko

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De som har fått en kreftdiagnose, har økt risiko for selvmord og for død av hjerte- og karsykdom, ifølge en studie fra Sverige.

  Studien omfattet over seks millioner svensker som ble fulgt i perioden 1991 – 2006 (1). Av disse ble 534 000 rammet av kreft.

  Selvmord blant kreftpasienter er sjeldent, men sammenliknet med mennesker uten kreftdiagnose var den relative risikoen 12,6 (95 % KI 8,6 – 17,8) den første uken etter kreftdiagnosen. Tilsvarende tall var 3,1 for det første året etter diagnosen. Den relative risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var henholdsvis 5,6 for den første uken og 3,3 for de første fire ukene etter diagnosen. Risikoen falt raskt i løpet av det første året. Risikoen var særlig økt når det gjaldt krefttyper med dårlig prognose.

  Risikoøkningen var størst rett etter at pasienten hadde fått diagnosen og sank med tiden. Forskerne tror derfor at sammenhengen ikke kan forklares med kreftbehandlingen eller et plagsomt sykdomsforløp. Resultatene tyder på at psykisk stress i forbindelse med en kreftdiagnose kan gi umiddelbar og alvorlig fysisk og psykisk helserisiko. Dette kan være et gunstig tidspunkt for intervensjon for å redusere risikoen for stressrelatert sykdom og død.

  Også norske data bekrefter at selvmord blant kreftpasienter er sjeldent. Av en halv million personer med kreft i Norge var det i perioden 1960 – 99 registrert 589 selvmord (2). Vi viste at utviklingen har gått riktig vei i denne 40-årsperioden. Overhyppigheten av selvmord blant kreftpasienter var mindre i 1990-årene enn den var i 1960-årene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media