Veldig bra om urinmikroskopi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vinje, Bente Urdal

  Urinmikroskopi

  Praktisk utførelse og bildeatlas. 175 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-7634-968-9

  Bildeatlaset handler om hvordan praktisk utføre urinmikroskopi. Målgruppen er bioingeniører ved sykehuslaboratorier/medisinske sentre. I tillegg må leger med interesse for nyrefaget og urinmikroskopi inkluderes. Boken er delt i seks kapitler, med et innledende kapittel hvor forfatteren kort og enkelt forklarer nyreanatomi og fysiologi – før hun i de neste kapitlene retter søkelyset mot urinprøvetaking og urinundersøkelse, i tillegg til urinmikroskopi og tolkning av prøvene.

  Først vil jeg si at dette er en usedvanlig lekker bok som forfatteren bør få ros for, med mange imponerende bilder. Som nyrelege som har lært betydningen av urinmikroskopi som en billig og rask diagnostikk, blir jeg varm i hjertet. Det er en fryd å bla igjennom og se de flotte bildene av ulike celletyper og sylindre.

  Det er mange bilder av de samme typene celler og sylindre. Dette kunne kanskje ha vært noe mer begrenset siden informasjonsverdien ikke er så stor med gjentatte bilder av det samme. Unntaket er en del av de flotte bildene av ulike typer sylindre, som ofte kan presentere seg noe ulikt.

  Jeg savner mer refleksjon over urinfunn og relasjon til kliniske tilstander. Jeg tror teksten ville ha tjent på et samarbeid med en nyrelege. Boken skjemmes litt av unøyaktigheter i de første kapitlene, som lett kunne ha vært korrigert. Dersom man først skulle ha med det første kapitlet, burde det ha vært mer informativt. Boken kunne også inneholdt noe sykdomslære initialt og litt om hvordan sylindrene lages. Forfatteren bør vurdere dette for neste opplag eller eventuelt for en engelsk oversettelse.

  Når det er sagt, anbefaler jeg boken på det varmeste til både kolleger og laboratorieansatte. Den er en av de bedre bøkene i urinmikroskopi som jeg har lest og sett, og dette skyldes i hovedsak det usedvanlige flotte bildematerialet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media