Jon Klokk Slettedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Klokk Slettedal

Jon Klokk Slettedal, Dag Fosmark
25.10.2016
Patients can now read their own medical records at home on their computer and follow the examinations and diagnostics as the process unfolds. This technological opportunity has been driven by forces...
Jon Klokk Slettedal, Dag Fosmark
25.10.2016
Pasientene kan nå selv lese sin egen journal hjemme på datamaskinen og følge utredning og diagnostisering underveis i prosessen. Denne teknologiske muligheten er drevet frem av andre krefter enn...
Jon Klokk Slettedal, Dag Fosmark
13.10.2016
Pasientene kan nå selv lese sin egen journal hjemme på datamaskinen og følge utredning og diagnostisering underveis i prosessen. Denne teknologiske muligheten er drevet frem av andre krefter enn...
Jon Klokk Slettedal, Liv Drolsum, Hanne Ramstad, Bjørn Nicolaissen
17.04.2008
Øyet er velegnet for transplantasjonskirurgi. Bestanddelene er anatomisk veldefinerte, og flere av strukturene er avaskulære. De immunologiske forholdene er gunstige grunnet tilstedeværelsen av en...
Jon Klokk Slettedal, Bjørn Nicolaissen
17.04.2012
A tonometer for home monitoring of intraocular pressure may be a useful aid for some glaucoma patients, but there are also implicit problems. Many patients with diabetes take their own blood sugar...
Jon Klokk Slettedal, Turid Skei Tønset, Britt Gundersen
15.11.2011
Silikonventilen. Foto Jon Slettedal En kvinne på 58 år ble truffet av lynet fem år gammel og pådro seg brannskader og katarakt (cataracta electrica). Ett og et halvt år etter lynnedslaget ble hennes...
Jon Klokk Slettedal, Bjørn Nicolaissen
17.04.2012
Et tonometer for egenmåling av intraokulært trykk kan være et godt hjelpemiddel hjemme for enkelte pasienter med glaukom, men det kan også være problematisk. Mange pasienter med diabetes foretar egne...
Jon Klokk Slettedal
04.09.2012
Bettin, Paolo Khaw, Peng Tee Glaucoma surgery 188 s, tab, ill. Basal: Karger, 2012. Pris CHF 198 ISBN 978-3-8055-9937-5 Redaktørene håper at boken vil være nyttig og interessant for leger under...