Mest for pårørende?

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Nordenhof, Ingelise

Pårørendesamtaler med barn og unge

226 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2012. Pris NOK 289

ISBN 978-82-450-1232-3

Forfatteren er dansk sosionom med tilleggsutdanning og bred klinisk erfaring. Med denne boken, som synes å være en direkte oversettelse av den danske utgaven fra 2008, ønsker hun å bidra til at barn og unge, som lever i familier med foreldre som lider av psykisk eller fysisk sykdom eller ruser seg, kan få hjelp gjennom samtaler. Temaet er aktuelt, og det er klare behov for å øke oppmerksomheten og kompetansen innen dette feltet både hos leg og lærd.

De 12 kapitlene inneholder en rekke beskrivelser av samtaler basert på møter med barn i alderen 1 – 19 år med eller uten foreldre eller andre til stede. Her er det gode eksempler på utfordringen ved å finne den rette balansen mellom å trekke barnet inn i forhold som angår dem, og beskytte dem fra å bli overinvolvert.

Fremstillingen veksler mellom fortellinger, refleksjoner, teori og metodeavsnitt. Forfatteren begrunner dette med at kapitlene skal kunne leses hver for seg, men fører til gjentakelser som etter min mening ikke bidrar til å øke en samlet forståelse av til dels bredt sammensatte problemområder. Slik synes fremstillingen av utfordringer innen psykiatrisk diagnosesetting mest å ha som målsetting å understreke pasienters og pårørendes rett til å klage.

Forfatteren bygger i sin praktiske tilnærming mye på narrativ metode, godt utformet av Michael White. For øvrig inneholder referanselisten nesten utelukkende publikasjoner innen pedagogikk og psykologi på dansk. Dette gjelder bl.a. også norske bøker som er oppført med danske utgaver.

Målgruppen angis å være profesjonelle helsearbeidere som ønsker å styrke sin faglige og personlige kompetanse i møtet med disse barna og foreldrene, men for meg synes boken bedre egnet for foreldre, besteforeldre og andre innen barnas nettverk som kan ha nytte av å øke sine ferdigheter i samtale med barn og unge, og forstå hvilke utfordringer helsearbeiderne står overfor som barneansvarlige.

Anbefalte artikler