Fra luftfart til effektivitetsfremmende ledelse i sykehus

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gittell, Jody Hoffer

  Effektivitet i sundhedsvæsenet

  Samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. 313 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-628-1136-2

  Luftfartsindustriens kvalitetsarbeid blir av mange ansett som en tilnærmet gullstandard for sikkerhetsarbeid, om enn ikke alltid samtidig en gullstandard for effektivitet.

  Forfatteren, som er økonom og samfunnsviter, har sammenliknet prosesskvalitet i luftfartsindustrien og i helsetjenesten. Hennes hovedbudskap er knyttet til begrepet «relationell koordinering» – å koordinere arbeid gjennom relasjoner bygd på felles mål, felles kunnskap og gjensidig respekt, og som et verktøy for å implementere relasjonell koordinering og å måle effektene av dette. Målgruppen er ledere som er opptatt av organisasjonsutvikling i store helsevirksomheter.

  Hoffer Gittell fremhever at nødvendig logistikk for å oppnå regularitet i flytrafikkavvikling har mange fellestrekk med logistikk i sykehus, og hun peker på egne pasienterfaringer som en viktig aha-opplevelse for å se dette.

  Hun sammenlikner samspillet mellom kabinpersonale, stuere, piloter, mekanikere og kundebehandlere på bakken med situasjonen i helsevirksomheter. Det er behov for et tett samspill mellom forskjellige yrkesgrupper i et hierarkisk system hvor pilotene – og legene – er på toppen av pyramiden, og nettopp derfor må være særlig samspillkompetente.

  Hennes problembeskrivelse av USAs helsevesen passer rimelig godt på det norske, med fragmenterte IKT-systemer, effekter og bivirkninger av innsatsstyrt finansiering, budsjettunderskudd og slitne fotfolk som opplever at relasjonen til pasientene ødelegges av trange rammer og høye effektivitetskrav.

  Teksten er tematisk oppbygd med hovedkapitler om endring av helsevesenet og oppbygging og innføring av et samlet ledelsessystem. Forfatteren vektlegger at systematisk effektivitets- og kvalitetsarbeid og målinger er avgjørende, og at man ikke bør fremheve oppfølging av avvikshendelser med ledsagende «naming, blaming and shaming».

  Er boken nyttig for ledere i norske sykehus? Svaret avhenger av perspektivet. Noen lærebok i sykehusledelse er den ikke, men den er velegnet til å gi påfyll og perspektiv for dem som har arbeidet med ledelses- og systemutfordringer over lengre tid. Den er lettlest og krydret med anonymiserte sitater fra helseledere med høy gjenkjennelsesfaktor – også for oss her på berget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media