Øivind Irtun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Irtun

Kristoffer Lassen, Kim Mortensen, Rolv-Ole Lindsetmo, Arthur Revhaug, Barthold Vonen, Øivind Irtun, Stig Norderval
11.01.2021
Gastrokirurg og professor Jørn Kjæve døde 1. september 2020, 67 år gammel. Det gastrokirurgiske miljøet i Norge har mistet en spesiell kollega. Jørn vokste opp...
Martin Hagve, Petter Gjessing, Lars Marius Ytrebø, Øivind Irtun
30.01.2020
Patients in intensive care have increased nutritional needs but are often incapable of eating independently. When should intravenous parenteral nutrition be started, and what is the optimal dose?...
Martin Hagve, Petter Gjessing, Lars Marius Ytrebø, Øivind Irtun
30.01.2020
Intensivpasienter har et økt ernæringsbehov og er samtidig ofte ikke i stand til å spise selv. Når bør man starte intravenøs parenteral ernæring, og hva er optimal dosering? Her gjennomgår vi de...
Trond Dehli, Øivind Irtun
04.11.2004
Etter abdominalkirurgiske inngrep utvikler opptil 11 % av pasientene ventralhernie ( 1  –  3 ). Fedme og sårinfeksjon er disponerende faktorer for utvikling av ventralhernie etter laparotomi ( 4 , 5...
Ranveig K. Aspevik, Øivind Irtun
22.04.2004
Diskusjonen om hvorvidt nye operasjonsmetoder skal tas i bruk «overalt», og spesielt bekymringen for at kirurger ved sykehus med et lite antall pasienter innenfor hver sykdomsgruppe skulle drive...
Ranveig K. Aspevik, Bente Hjelseth, Øivind Irtun
30.11.2002
Manglende galleblære skyldes feilutvikling av galleblæreknoppen eller mangelfull vakuolisering in utero. Galleblæren dannes fra den primitive fortarmen i løpet av fjerde svangerskapsuke. Gallegangene...
Øivind Irtun
02.10.2012
Upper gastrointestinal bleeding is a common and serious medical problem with high morbidity and mortality rates. Every year approximately 100 patients per 100 000 inhabitants are admitted to hospital...
Ranveig K. Aspevik, Øivind Irtun
19.05.2005
Det er internasjonal enighet om at anfallsvise smerter i øvre del av abdomen er den plagen man med størst sikkerhet kan forvente å kurere ved kolecystektomi ( 1 , 2 ). Ved en konsensuskonferanse i...
Øivind Irtun
02.10.2012
Øvre gastrointestinal blødning er et vanlig og alvorlig medisinsk problem med høy morbiditet og mortalitet. Årlig legges ca. 100 pasienter per 100 000 innbyggere inn på sykehus for denne lidelsen...
Øivind Irtun
21.08.2012
Webster-Gandy, Joan Madden, Angela Holdsworth, Michelle Oxford handbook of nutrition and dietetics 818 s, tab, ill. 2. utg. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-958582-3...