Svein Friis

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Friis

Svein Friis
09.08.2007
Thorgaard, L. Relasjonsbehandling i psykiatrien 5 bd. 1 346 s, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2006. Pris NOK 999 (samlet) Bd. I: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. 198 s, ill. Pris NOK...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Svein Friis
05.11.2009
Broeng, S Fokus på relationer Psykiatri i praksis. 239 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris DKK 298 ISBN 978-87-412-5215-5 Ifølge redaktøren henvender man seg til «studerende og...
Svein Friis
28.08.2003
Stefan, Priebe Mike, Slade Evidence in mental health 267 s, tab, fig. New York: Brunner-Routledge, 2002. Pris GBP 28 ISBN 0-415-23692-4 Denne boken henvender seg til et bredt publikum. Den er en...
Kari Gjelstad, Hans Løvdahl, Torleif Ruud, Svein Friis
03.04.2003
Sammenliknet med andre europeiske land er prosentandelen av psykiatriske tvangsinnleggelser i Norge svært høy. En sammenlikning av data fra 21 europeiske land fra 1993 viser at Norge lå nest høyest...
Svein Friis, Tor K. Larsen, Ingrid Melle
15.05.2003
Historien er full av behandlingstilnærminger ved psykose, som ofte har hatt entusiastiske og engasjerte tilhengere, men som i ettertid har vist seg å være lite effektive. Vi må i dag forvente at nye...
Svein Friis, Tor K. Larsen
20.09.2002
Synet på psykoterapi ved schizofreni har variert mye de siste årtier. For 50 – 60 år siden mente mange at det var uetisk ikke å gi psykoterapi. I 1990 foreslo ledende forskere «et moratorium» for...
Svein Friis
30.11.2001
Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser erkjenner ikke behovet for behandling. Lov om psykisk helsevern gir adgang til innleggelse i sykehus mot eget ønske dersom pasienten løper stor risiko...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Torleif Ruud, Øyvind Watne, Svein Friis
20.01.2000
Basert på en artikkel publisert i Psychiatric Services 1999 (1) Fra slutten av 1970-årene har de store psykiatriske institusjonene i Norge blitt nedbygd eller nedlagt. Målsettingen har vært å bedre...
Svein Friis
06.05.2010
Jørgensen, P Nordentoft, M Videbech, P. Håndbog i psykiatrisk forskning & evidens 187 s, ill. København: FADL’s forlag, 2009. Pris DKK 269 ISBN 978-87-7749-700-1 Forfatterne skriver at boken har...
Svein Friis
07.08.2012
Bech, Per Klinisk psykometri 206 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 258 ISBN 978-87-628-1011-2 Denne boken er skrevet av nordisk psykometris grand old man, professor Per Bech...
Svein Friis
10.01.2012
Hackshaw, Allan How to write a grant application 126 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 18 ISBN 978-1-4051-9755-7 Målgruppen er forskere som ønsker å søke om midler til å...
Svein Friis
17.04.2012
Det går an å bli frisk av schizofreni, selv når dette defineres som stabil symptomfrihet og god sosial og arbeidsmessig fungering i minimum 12 måneder. Ved vanlig behandling ser det ut som om ca. 15...
Svein Friis
25.03.2014
Karlsson, Bengt Borg, Marit Psykisk helsearbeid Humane og sosiale perspektiver og praksiser. 213 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-42015-1 Forfatternes formål er «å...
Svein Friis
13.01.2015
Skjerming ble innført for å beskytte sårbare pasienter og hjelpe dem til å reetablere mellommenneskelige relasjoner. Gradvis har skjermingen fått mer preg av isolasjon og tvang I dette nummer av...