Lars Vatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Vatten

Lars Vatten, Maja-Lisa Løchen, Anne Eskild
19.04.2007
Knut Westlund døde 27.2. 2007, nær 84 år gammel. Han var professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø – fra universitetets opprettelse i 1972 til 1983 og...
Ivar Anders Eide, Anders Angelsen, Geir B. Øverland, Karsten Vada, Lars Vatten
20.02.2001
Bestemmelse av prostataspesifikt antigen (PSA) i serum er sentralt i utredning og diagnostikk av prostatasykdommer. PSA-nivået har i praktisk klinisk medisin vist seg å være organspesifikt, men ikke...
Lars Vatten
07.08.2012
Gøtzsche, Peter C. Mammography screening Truth, lies and controversy. 388 s, tab, ill. London: Radcliffe, 2012. Pris GBP 25 ISBN 978-184619-585-3 Peter Gøtzsche og kollegaen Ole Olsen ved det...