()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fjerning av adenomatøse polypper ved koloskopi reduserer risikoen for å dø av kolorektalkreft, viser en ny studie.

  Pasienter ble inkludert i en amerikansk kohortstudie etter henvisning til koloskopi pga. tidligere undersøkelsesfunn, symptomer eller familiehistorie med kolorektalkreft (1). Pasientene ble delt i to grupper avhengig av om de hadde adenomatøse polypper eller kun ikke-adenomatøse polypper, og alle polypper ble fjernet. Risiko for å dø av kolorektalkreft i disse to gruppene ble sammenliknet med estimert risiko i normalbefolkningen.

  Blant pasientene med adenomatøse polypper (n = 2 062, median oppfølgingstid 15,8 år) døde 12 av kolorektal kreft. Det var en 53 % reduksjon sammenliknet med et estimat på 25,4 tilsvarende dødsfall i normalbefolkningen. De første ti årene etter inklusjon hadde pasientene med adenømatøse polypper tilnærmet lik risiko for å dø av kolorektalkreft (0,19 %) som pasientene med ikke-adenomatøse polypper (0,15 %).

  – Studien tyder på at fjerning av tarmpolypper forhindrer kreftutvikling og død, sier professor Kjetil Søreide ved Kirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Forskerne angir omtrent en halvering av mortaliteten, men dette er ganske grov estimering fordi antall pasienter er relativt lavt.

  De norske legene Michael Bretthauer og Mette Kalager påpeker i en ledsagende lederartikkel at oppsettet ikke er overførbart til en screeningsituasjon, bl.a. fordi pasientene var henvist pga. symptomer (2). Dessuten er den generelle befolkningen blitt eldre og friskere, og det har skjedd store fremskritt i bruken av bildediagnostikk, noe som har endret kurasjonsrater for kolorektalkreft. Studien viser at fjerning av polypper virker, men det er usikkert om effekten vil være like god i et randomisert screeningprogram, sier Søreide.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media