Ingen effekt av omega-3 ved multippel sklerose

Nyheter Allmennmedisin Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Omega-3-tilskudd har ikke effekt på sykdomsaktiviteten ved multippel sklerose, ifølge en norsk studie.

  Multippel sklerose er den vanligste nevrologiske årsaken til uførhet i aldersgruppen 20 – 40 år. Ca. 8 500 mennesker i Norge har denne sykdommen og forekomsten er økende. Det finnes ingen kurativ behandling, og det er derfor interesse for livsstilsintervensjoner som kan bedre sykdomsutviklingen. Immunmodulerende behandling kan til en viss grad bremse sykdomsforløpet.

  Omega-3-tilskudd er internasjonalt den mest brukte komplementære behandlingen ved multippel sklerose, fordi essensielle fettsyrer teoretisk kan ha antiinflammatoriske og nevroprotektive effekter. En tredel av pasientene bruker eller har brukt omega-3-tilskudd. Slikt tilskudd har også vært en del av de offisielle anbefalingene til pasienter både i Norge og andre europeiske land, fordi tidligere ikke-kontrollerte studier har antydet en positiv effekt på sykdomsutviklingen.

  Vi gjennomførte en randomisert, dobbelblindet, placebo-kontrollert studie, hvor vi sammenliknet effekten av omega-3-intervensjon mot placebo hos 92 pasienter med multippel sklerose (1). Studien var et samarbeidsprosjekt med 13 nevrologiske avdelinger i Norge. Halvparten (n = 46) fikk omega-3-tilskudd, de øvrige fikk placebo. Etter seks måneder fikk alle pasienter betainterferon 1a tre ganger per uke i 18 måneder, og de ble fulgt opp i 24 måneder med MR for å måle sykdomsaktivitet.

  Studien viste at omega-3 ikke hadde noen effekt på sykdomsutviklingen, verken gitt som monoterapi eller i kombinasjon med standard immunmodulerende behandling. Resultatene vil bidra til å endre klinisk praksis og er derfor av interesse både for nevrologer, allmennleger og andre som kommer i kontakt med pasienter med multippel sklerose og skal gi livsstilsråd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media