Øivind Torkildsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Torkildsen

Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
07.05.2020
Patients with multiple sclerosis are often treated with immunosuppressants and frequently have comorbidities or functional decline. They may therefore be at increased risk of a serious course of...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
29.04.2020
Pasienter med multippel sklerose behandles ofte med immunsuppressive medisiner og har ofte funksjonssvikt eller andre sykdommer. De kan derfor ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 hvis de...
Ingrid Anne Lie, Bjørn Blomberg, Øystein Alexander Power, Øivind Torkildsen
02.10.2018
Dizziness and unsteadiness are non-specific symptoms that are often caused by vestibular system disorders. When patients have neurological findings as well, however, the possibility of disease...
Ingrid Anne Lie, Bjørn Blomberg, Øystein Alexander Power, Øivind Torkildsen
26.09.2018
Svimmelhet og ustøhet er uspesifikke symptomer som ofte vil være forårsaket av forstyrrelser i balanseapparatet. Når pasientene i tillegg har nevrologiske funn, bør man imidlertid tenke på sykdommer...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
16.02.2017
Vi takker Holmsen og medarbeidere for responsen i Tidsskriftet nr. 1/2017 på vår artikkel om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose (MS) ( 1 ), der de ganske riktig påpeker...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
08.11.2016
Multiple sclerosis often affects women of childbearing age. The availability of more effective immunomodulatory therapy may increase the number of afflicted women wanting to fulfil their desire to...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
08.11.2016
Multippel sklerose (MS) rammer ofte kvinner i fertil alder. Mer effektiv immunmodulerende behandling kan bidra til at det nå er flere kvinner med sykdommen som håper å kunne realisere sitt ønske om...
Christopher Elnan Kvistad, Øivind Torkildsen, Halvor Næss, Sigurd Svalestad
13.09.2016
Kan man gi trombolytisk behandling eller utføre trombektomi hvis pasienten våkner med slagsymptomer? Opptil en firedel av alle hjerneinfarkt skjer under søvn, men trombolytisk behandling er...
Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Andreas Lossius, Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy
19.05.2015
The prevalence of multiple sclerosis is increasing and it is estimated that about 10 000 people in Norway have the disease ( 1 ). Multiple sclerosis reduces the lifespan by 5 – 10 years and is a...
Øivind Torkildsen, Elisabeth Farbu
15.12.2005
Det ser ut til å være en sammenheng mellom skapende evner og psykiske lidelser som bipolar stemningslidelse og schizofreni. Hva dette skyldes er lite kartlagt, men nevropsykologiske studier har...
Øivind Torkildsen, Rafael Alexander Leiva, Shashi Gulati, Gunnar Moen, Frode Svendsen
27.03.2012
Hodepine er et vanlig symptom. Oftest dreier det seg om tilstander som migrene eller tensjonshodepine. Ved hyperakutt hodepine der lege oppsøkes, har ca. 1 % av pasientene subaraknoidalblødning...
Øivind Torkildsen
12.06.2012
Omega-3-tilskudd har ikke effekt på sykdomsaktiviteten ved multippel sklerose, ifølge en norsk studie. Multippel sklerose er den vanligste nevrologiske årsaken til uførhet i aldersgruppen 20 – 40 år...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Stig Wergeland, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr, Christian A. Vedeler
15.10.2013
Neuromyelitis optica (NMO) er en demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet som er assosiert med antistoffer mot akvaporin-4. Tilstanden er sjelden, men kan forveksles med multippel sklerose og...
Trygve Holmøy, Kristin Løken-Amsrud, Margitta T. Kampman, Øivind Torkildsen, Kjell-Morten Myhr
27.05.2014
Brustad & Meyer ( 1 ) og Dahl & Thorsby ( 2 ) gjør godt rede for sitt nøkterne syn på måling og vurdering av vitamin D-status. Vi er enige i at en serumkonsentrasjon av 25-hydroksyvitamin D...
Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Andreas Lossius, Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy
19.05.2015
Forekomsten av multippel sklerose er økende, og det er beregnet at om lag 10 000 mennesker i Norge har sykdommen ( 1 ). Multippel sklerose reduserer livslengden med 5 – 10 år og er en hyppig årsak...