Øivind Torkildsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Øivind Torkildsen er professor og seksjonsleder for Nevroseksjonen, Universitetet i Bergen, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og medlem av referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Artikler av Øivind Torkildsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media