Øivind Torkildsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Øivind Torkildsen er professor og seksjonsleder ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Artikler av Øivind Torkildsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media