Gå til kildene!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 7/2012 er Pernille Nylehn tydeligvis lite interessert i eller overbevist om fenomenet jordings realitet eller berettigelse (1). Hun angriper meg, som i en kort kommentarartikkel har skrevet om jording (jordkontakt der man er barbeint eller via ledende materialer når man sitter eller sover) (2). Som i mange debatter vil jeg anbefale fagfolk som vil forstå et nytt fenomen å lese originalkildene nøye, fremfor bare å angripe «budbringeren». I dette tilfellet er originalartiklene ofte skrevet av biofysikere, ingeniører og andre som har satt seg grundig inn i biofysiske problemstillinger. Det kommer stadig nye fagartikler om jording (3) – (5).

  Nylehn er kritisk til jordingsforskningen fordi den er publisert i «alternative» tidsskrifter og nettsteder. For meg er dette en irrelevant innvending. Jeg mener det er viktigere at dette er testbar vitenskap, der resultatene så langt er blitt gjentatt på ulike måter av forskjellige forskere. Det er også et poeng at artiklene er fagfellevurdert og publisert etter normale vitenskapelige prosedyrer.

  Min motivasjon for å skrive artikkelen (2) var å gjøre norske leger oppmerksom på et nytt og interessant fenomen av relevans for medisinske problemstillinger. Det er allerede underbygd av en rekke vitenskapelige studier. Det er også et tema en rekke nordmenn og personer i vestlige land er opptatt av og har «innrettet» sine liv etter. Mens Nylehn kritiserer Tidsskriftet for å ha publisert min artikkel, vil jeg tvert imot berømme det. Dette har bidratt til at norske leger har fått høre om jording på et «tidlig stadium» og muligheten til å sette seg inn i et fenomen mange etter hvert vil bli konfrontert med i møte med sine pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media