Suverent om angst og smerte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Alv A.

  Sosial angst og smerte

  321 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 448

  ISBN 978-82-450-1075-6

  Målgruppen er først og fremst personer tilknyttet helse- og omsorgssektoren, men boken er, som forfatteren angir, aktuell for alle.

  Alv A. Dahl tar for seg sosial angst og smerte med et vidt perspektiv. De to første kapitlene omhandler angstbegrepet ut fra nevrobiologiske og psykologiske synsvinkler. Her beskriver han både tidligere og moderne teorier for å forstå angstbegrepet. I de andre kapitlene tar han for seg sosial angst og smerte i forbindelse med ulike situasjoner – intimitet, avhengighet, prestasjoner og sjalusi. På slutten presenterer forfatteren ulike aspekter ved mobbing i arbeidslivet og ostrakisme, i tillegg til høyaktuelle synspunkter på mediedrevkonseptet. På en elegant måte besvarer forfatteren spørsmålet om hvor mye problemer og vansker sosial angst og smerte kan skape for dem som blir rammet.

  Boken er logisk oppbygd, ryddig og lettlest. Omslaget med Andy Warhols versjon av Munchs Skrik fungerer utmerket. Personlig satte jeg stor pris på sitater, dikt og aforismer fra forfattere og filosofer fordi det underbygger det faglige stoffet. Ikke bare gjør det boken mer forståelig, men jeg tror også det bidrar til en dypere forståelse av stoffet. Etter hvert kapittel er det en passende oppsummering og sammenfatning, i tillegg til en aktuell referanseliste.

  Det finnes en rekke lettleste selvhjelpsbøker på markedet for folkesykdommene angst og depresjon. Mange av dem er preget av en patologisering av menneskelivet. Denne boken er annerledes. Den hevder ikke å være en selvhjelpsbok, men kan fungere som det. Det er mye god terapi i psykoedukasjon. Forfatteren beskriver ulike forståelsesmodeller for psykisk uhelse uten å ta standpunkt til hvilke av teoriene som er best. Jeg tror det er en bok mange vil bli klokere av å lese.

  Savner jeg noe? Ja! Ulike typer terapi og behandling har kun fått ett kapittel på slutten. Nå skal det sies at det eksplisitt står at det ikke er hensikten. Jeg skulle ønske meg en bok nummer to om ulike kunnskapsbaserte intervensjoner for sosial angst – i samme språklig treffsikre stil og med samme oppbygging.

  Boken inneholder mye nyttig kunnskap som leger i alle spesialiteter vil ha glede av. Jeg anbefaler den på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media