Kort om væske- og elektrolyttbehandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jespersen, Bente

  Pedersen, Jens Aage Kølsen

  Rasmussen, Lars Simon

  Praktisk væske og elektrolytbehandling

  2. utg., 96 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 148

  ISBN 978-87-628-0998-7

  Dette er en kortfattet introduksjon til et viktig klinisk tema: væske- og elektrolyttbehandling. Boken, eller heftet, med sine 94 sider skulle være overkommelig for de fleste i løpet av noen få timer. Innholdet er organisert i 22 korte kapitler fra en generell omtale av væskebalanse og de viktigste elektrolyttene (natrium, kalium, kalsium og magnesium) til en rekke kliniske tilstander hvor væske- eller elektrolyttforstyrrelser forekommer ofte, for eksempel ved nyresvikt, diabetes og gastrointestinale tap.

  Boken er på dansk, velskrevet og lettlest. Stort sett er stoffet behandlet tilfredsstillende, med den plassen som er til rådighet. Mest er kanskje å utsette på det forfatterne ikke har tatt med.

  Omtalen av syre-base-forstyrrelser er ikke behandlet i dybden. Kun et kort kapittel på knappe fire sider er viet slike problemer, og boken kan selvsagt ikke anbefales hvis det er dette leseren leter etter. Egentlig er dette litt synd, da syre-base-forstyrrelser og væske- eller elektrolyttforstyrrelser ofte må forstås i en sammenheng, og ikke hver for seg.

  Et annet forhold som bør bemerkes, er fravær av omtale av fosfatforstyrrelser. Både magnesium og kalsium er tilgodesett med egne kapitler, mens fosfat ikke er nevnt i det hele tatt, heller ikke i stikkordregisteret. Hypofosfatemi er viktig å kjenne til og er ikke uvanlig, for eksempel innen intensivmedisin som ved underernæring (reernæringssyndrom). Man ser ofte hyperfosfatemi ved akutt nyresvikt. Likedan kunne godt sepsis vært behandlet i et eget kapittel. Som årsak til sjokk dominerer sepsis fullstendig på sykehus og er langt hyppigere enn mange av de andre kliniske problemstillinger som forfatterne behandler. Det er å håpe at begge disse forholdene er rettet opp ved neste (tredje) utgave.

  Jeg kan anbefale boken for alle som ønsker en rask og oppdatert gjennomgang av væske- og elektrolyttbehandling. Den er imidlertid ikke tilstrekkelig verken som grunnlag for medisinstudenter eller spesialistutdanning i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media