Bettina S. Husebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bettina S. Husebø

Bettina Sandgathe Husebø
08.10.2009
Smerter, ofte sammensatte, forekommer hyppig hos pasienter med demens. Studier viser at 60–80 % av sykehjemspasienter har smerter ( 2 ). Særlig de med langkommet demens er ikke i stand til å uttrykke...
Bettina Sandgathe Husebø, Stein Husebø
18.11.2004
Både døende i sykehus og i sykehjem har behov for en verdig slutt på livet. Illustrasjonsfoto Helsetilsynets rundskriv ( 1 ) til helseforetak og somatiske sykehus, Forhåndsvurdering ved unnlatelse av...
Bettina Sandgathe Husebø, Stein Husebø
19.05.2005
I 2002 døde 44 401 personer i Norge, derav 17 867 i sykehus og 17 275 i sykehjem ( 1 ). Ikke i noe land i Europa dør en større andel av befolkningen på pleieinstitusjoner. Vi har i dag ca. 39 000...
Bettina S. Husebø
26.06.2012
Bishop, Jeffrey P. The anticipatory corpse Medicine, power and the care of the dying. 411 s, ill. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2011. Pris USD 35 ISBN 978-0-268-02227-3 Forfatteren...
Bettina S. Husebø, Stein Husebø
26.06.2012
De fleste av oss ønsker å dø fredelig hjemme omgitt av våre nærmeste. Men da trengs en engasjert og kompetent lege Trond Nordahl/Medicineheads I 2001 etablerte Legeforeningen et utvalg for å drøfte...
Bettina S. Husebø
26.06.2012
Smerter hos sykehjemspasienter med demens er ofte undervurdert og underbehandlet. Både nasjonale anbefalinger, kliniske smertestudier og basalforskning er nødvendig, ifølge en ny oversiktsartikkel...