Bettina S. Husebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bettina S. Husebø (f. 1959) er ph.d. og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og forsker ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Institutt for samfunnsmedisinske fag

Universitetet i Bergen

Artikler av Bettina S. Husebø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media