Bettina S. Husebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bettina S. Husebø

Bettina Sandgathe Husebø
08.10.2009
Smerter, ofte sammensatte, forekommer hyppig hos pasienter med demens. Studier viser at 60–80 % av sykehjemspasienter har smerter ( 2 ). Særlig de med langkommet demens er ikke i stand til å uttrykke...
Bettina Sandgathe Husebø, Stein Husebø
18.11.2004
Både døende i sykehus og i sykehjem har behov for en verdig slutt på livet. Illustrasjonsfoto Helsetilsynets rundskriv ( 1 ) til helseforetak og somatiske sykehus, Forhåndsvurdering ved unnlatelse av...
Bettina Sandgathe Husebø, Stein Husebø
19.05.2005
I 2002 døde 44 401 personer i Norge, derav 17 867 i sykehus og 17 275 i sykehjem ( 1 ). Ikke i noe land i Europa dør en større andel av befolkningen på pleieinstitusjoner. Vi har i dag ca. 39 000...
Bettina S. Husebø, Stein Husebø
26.06.2012
De fleste av oss ønsker å dø fredelig hjemme omgitt av våre nærmeste. Men da trengs en engasjert og kompetent lege Trond Nordahl/Medicineheads I 2001 etablerte Legeforeningen et utvalg for å drøfte...
Bettina S. Husebø
26.06.2012
Smerter hos sykehjemspasienter med demens er ofte undervurdert og underbehandlet. Både nasjonale anbefalinger, kliniske smertestudier og basalforskning er nødvendig, ifølge en ny oversiktsartikkel...
Bettina S. Husebø
26.06.2012
Bishop, Jeffrey P. The anticipatory corpse Medicine, power and the care of the dying. 411 s, ill. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2011. Pris USD 35 ISBN 978-0-268-02227-3 Forfatteren...