Gunnar Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gunnar Morken (f. 1956) er professor i psykiatri ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, overlege i Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital, og avdelingssjef for Avdeling for forskning og utvikling samme sted.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Gunnar Morken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media