Gunnar Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Morken

Gunnar Morken
20.08.2001
Hensikten med denne avhandlingen har vært å undersøke om det er årstidsvariasjon i forekomsten av ulike former for atferd og av psykiske lidelser hos barn og voksne i Norge. Videre er eventuelle...
Gunnar Morken
30.04.2012
Yatham, Lakshmi N. Malhi, Gin S. Bipolar disorder 76 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 10 ISBN 978-0-19-956230-5 Dette er en kortfattet håndbok rettet mot leger og andre...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
10.02.2015
Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
22.09.2015
Takk for kommentar fra Svein Reseland til vår artikkel ( 1 ). Kommentaren tar opp i hvilken grad bruk av psykofarmaka, og da spesielt antipsykotika, bidrar til forkortet levetid blant mennesker med...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
17.11.2015
Takk til Tor-Erik Widerøe for interessante perspektiver på vår artikkel. Vi kjenner lite til telomerforskning, men slik Widerøe beskriver det ser vi at dette kan ha betydning for økt dødelighet i den...