Gunnar Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Morken

Gunnar Morken
20.08.2001
Hensikten med denne avhandlingen har vært å undersøke om det er årstidsvariasjon i forekomsten av ulike former for atferd og av psykiske lidelser hos barn og voksne i Norge. Videre er eventuelle...
Gunnar Morken
30.04.2012
Yatham, Lakshmi N. Malhi, Gin S. Bipolar disorder 76 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 10 ISBN 978-0-19-956230-5 Dette er en kortfattet håndbok rettet mot leger og andre...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
22.09.2015
Takk for kommentar fra Svein Reseland til vår artikkel ( 1 ). Kommentaren tar opp i hvilken grad bruk av psykofarmaka, og da spesielt antipsykotika, bidrar til forkortet levetid blant mennesker med...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
17.11.2015
Takk til Tor-Erik Widerøe for interessante perspektiver på vår artikkel. Vi kjenner lite til telomerforskning, men slik Widerøe beskriver det ser vi at dette kan ha betydning for økt dødelighet i den...
Lars Lien, Gitte Huus, Gunnar Morken
10.02.2015
Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer med...