Andreas J. Krüger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas J. Krüger

Marius Rehn, Andreas J. Krüger
10.09.2009
Norge skal anskaffe nye redningshelikoptre. En ekspertrapport prioriterer evnen til å fly mange personer over lange avstander fremfor fleksibilitet. Konsekvensen kan bli ulik tilgang til...
Andreas J. Krüger
12.02.2009
Påvisning av alvorlig skade i felten er viktig for å sikre riktig beredskapsnivå ved ankomst sykehus. En norsk studie viser at pasientutvelgelsen i prehospitalfasen er utilfredsstillende. Vi brukte...
Andreas J. Krüger, Nina Hesselberg, Geir Tore Abrahamsen, Kristian Bartnes
11.05.2006
Et traumeteam bør ta imot alvorlig tilskadekomne når de ankommer sykehuset ( 1  –  5 ). En undersøkelse fra 2001 viste at 27 av 52 norske traumesykehus hadde et slikt team, men bare ved 19 var det...
Andreas J. Krüger
06.03.2012
Alvorlig skadede pasienter bør mottas av et traumeteam ved ankomst i sykehus. Ved å dele traumeteamet kan pasientsikkerheten bedres og ressursbruken reduseres. Dette viser en ny studie fra Stavanger...