Sunn livsstil gir mindre diabetes

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kosthold, fysisk aktivitet, røyking og alkoholbruk bestemmer risikoen for å utvikle type 2-diabetes, både samlet og hver for seg.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Det er godt dokumentert at sunne levevaner kan forsinke eller forebygge diabetes, men betydningen av ulike livsstilsfaktorer samlet har vært lite studert.

Data om bl.a. høyde, vekt, fysisk aktivitet, kosthold, røyking og alkoholbruk fra flere enn 100 000 menn og nesten 100 000 kvinner uten hjertesykdom, kreft eller diabetes i alderen 50 – 70 år ble samlet inn i 1995 – 96. 11 år senere oppga 9,6  % av mennene og 7,5  % av kvinnene at de hadde utviklet diabetes. Risikoen for diabetes ved gunstig levesett med henblikkk på kosthold, fysisk aktivitet, røyking og alkoholforbruk (dikotomiserte data) var både hver for seg og samlet signifikant redusert. Oddsratio for diabetes ved disse faktorene samlet var 0,61 (95  % KI 0,56 – 66) og 0,43 (0,34 – 0,55) blant henholdsvis menn og kvinner. Ved å legge til fravær av overvekt/fedme i analysen ble oddsratio 0,28 (0,23 – 0,34) og 0,16 (0,10 – 0,24). Inklusjon av diabetes i familien og grad av overvekt ga ingen endringer (1).

– Dette er en svært stor studie som dokumenter med all mulig tydelighet at sunne livsvaner reduserer risikoen for diabetes hos personer over 50 år, sier seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg ved Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker. Selv om dette er en observasjonsstudie, tyder resultatene på et stort potensial for forebygging av diabetes gjennom påvirkning av levesett, spesielt vektreduksjon, sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og røykeslutt. Den nye satsingen på forebyggende helsearbeid i kommunene er et forsøk på å gjøre noe med dette, sier Berg.

Anbefalte artikler