()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er økt risiko for hypertensjon hos kvinner som hadde preeklampsi i svangerskapet, ifølge en ny avhandling.

  Preeklampsi, eklampsi og kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, er blant de mest alvorlige komplikasjoner i et svangerskap. Alice B. Andersgaard har undersøkt disse hendelsene i sin ph.d.-grad.

  – I perioden 1976 – 95 døde én kvinne per 20 000 levendefødte barn i Norge av komplikasjoner direkte relatert til svangerskapet eller fødselen. En gjennomgang av forløpet forut for disse dødsfallene og de bakenforliggende årsaker og komplikasjoner i svangerskapet, viste at hele 43  % ikke ble behandlet etter anerkjente behandlingsmetoder og retningslinjer, sier Andersgaard.

  I avhandlingen belyses også hypertensive komplikasjoner og kardiovaskulær risiko. Det viste seg at kvinner med hypertensjon eller preeklampsi i svangerskapet oftere hadde en familiær belastning av hjerte- og karlidelser og flere utviklet hypertensjon enn kvinner uten disse komplikasjonene. I en registrering av eklampsitilfellene i Skandinavia fant Andersgaard og kolleger en forekomst på én per 2 000 fødsler i perioden 1998 – 2000.

  – En gjennomgang av pasientjournalene viste at 87  % hadde symptomer som sterk pannehodepine og kvalme i forkant av eklampsianfallet. En del av kvinnene ble intervjuet om langtidseffekter og 51  % rapporterte fortsatt plager 11 måneder etter anfallet.

  Andersgaard anbefaler at kvinner som får preeklampsi eller eklampsi bør følges opp rutinemessig etter fødselen.

  Disputas

  Alice Beathe Andersgaard disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 10.11. 2011. Tittelen på avhandlingen er Eclampsia, maternal deaths, and hypertensive diseases of pregnancy and long term maternal health risk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media