Kvinner med preeklampsi må følges opp bedre

Merete Kile Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Det er økt risiko for hypertensjon hos kvinner som hadde preeklampsi i svangerskapet, ifølge en ny avhandling.

Alice Beathe Andersgaard. Foto Helse Sør-Øst

Preeklampsi, eklampsi og kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, er blant de mest alvorlige komplikasjoner i et svangerskap. Alice B. Andersgaard har undersøkt disse hendelsene i sin ph.d.-grad.

– I perioden 1976 – 95 døde én kvinne per 20 000 levendefødte barn i Norge av komplikasjoner direkte relatert til svangerskapet eller fødselen. En gjennomgang av forløpet forut for disse dødsfallene og de bakenforliggende årsaker og komplikasjoner i svangerskapet, viste at hele 43  % ikke ble behandlet etter anerkjente behandlingsmetoder og retningslinjer, sier Andersgaard.

I avhandlingen belyses også hypertensive komplikasjoner og kardiovaskulær risiko. Det viste seg at kvinner med hypertensjon eller preeklampsi i svangerskapet oftere hadde en familiær belastning av hjerte- og karlidelser og flere utviklet hypertensjon enn kvinner uten disse komplikasjonene. I en registrering av eklampsitilfellene i Skandinavia fant Andersgaard og kolleger en forekomst på én per 2 000 fødsler i perioden 1998 – 2000.

– En gjennomgang av pasientjournalene viste at 87  % hadde symptomer som sterk pannehodepine og kvalme i forkant av eklampsianfallet. En del av kvinnene ble intervjuet om langtidseffekter og 51  % rapporterte fortsatt plager 11 måneder etter anfallet.

Andersgaard anbefaler at kvinner som får preeklampsi eller eklampsi bør følges opp rutinemessig etter fødselen.

Disputas

Alice Beathe Andersgaard disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 10.11. 2011. Tittelen på avhandlingen er Eclampsia, maternal deaths, and hypertensive diseases of pregnancy and long term maternal health risk.

Anbefalte artikler