()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Best resultater når barna får nyre fra levende giver. Fysisk utholdenhet har stor betydning for livskvalitet.

  I perioden 1970 – 2006 ble 178 norske barn nyretransplantert. Behandlingen har ført til at de fleste barn med terminal nyresvikt lever til voksen alder. Trine Tangeraas har studert langtidsoverlevelse, livskvalitet og helse hos 69 personer som har fått nyretransplantasjon i barnealder.

  – I Norge får de fleste barna tilbud om nyre fra levende giver – som regel en av foreldrene. En av fordelene er at dialyse før transplantasjonen kan unngås, sier Tangeraas. Våre studier viser at nyrer fra levende giver har langt bedre estimert levetid i kroppen – median ca. 17 år. 20 år etter transplantasjonen var mer enn 84  % av pasientene i live.

  – Selv om behandlingen stadig blir bedre, har barna økt risiko for tidlig hjerte- og karsykdom og for tidlig død, bl.a. pga. bivirkninger fra immundempende medisiner og vedvarende kronisk nyresvikt. Våre studier viser at to av tre transplanterte barn hadde høyt blodtrykk og en av tre var overvektige, sier hun.

  Spesielt barna, men også unge voksne, viste redusert fysisk utholdenhet på tredemølletest, og barna var generelt lite fysisk aktive. Barna og deres foreldre skåret dårligere på livskvalitet og mental helse enn friske barn, og det var en sammenheng mellom nedsatt fysisk utholdenhet og dårligere livskvalitet.

  – Det er viktig at barna og deres foreldre får tilpasset psykososial oppfølging både før og etter transplantasjonen. De må få informasjon om hvor viktig det er å være fysisk aktiv. Vi må sikre at barna orker å delta i sport og lek på linje med friske barn. De bør starte treningsprogram før transplantasjonen, og opptreningen etterpå bør bli en integrert del av den medisinske behandlingen, anbefaler Trine Tangeraas.

  Disputas

  Trine Tangeraas disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Oslo 18.11. 2011. Tittelen på avhandlingen er Survival, cardiorespiratory fitness and quality of life after renal transplantation in childhood: data from the HENT study.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media