()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av fire personer over 35 år vil få diagnostisert kronisk obstruktiv lungesykdom i løpet av livet, viser kanadisk studie.

  Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) forekommer hyppig , har høy dødelighet og medfører store helseutgifter. Til tross for dette har livstidsrisikoen for å utvikle kols inntil nylig ikke vært nøye kartlagt. Kanadiske forskere har nå studert livstidsrisikoen for kols blant 13 millioner personer i en populasjonsbasert, retrospektiv kohortstudie (1).

  I studien ble alle personene som var fri for kols i 1996 fulgt i opptil 14 år. Totalt utviklet 579 466 personer legediagnostisert kols i løpet av perioden. Gjennomsnittlig livstidsrisiko for diagnosen ved 80 års alder var 27,6  %. Risikoen var høyere hos menn enn hos kvinner, hos personer med lav sammenliknet med høy sosioøkonomisk status og hos individer som bodde på landsbygda sammenliknet med i byer. Forfatterne konkluderte med at omtrent en av fire personer vil utvikle kols i løpet av livet, og at det kreves mer forskning på strategier for å forebygge og for å sikre at de som har sykdommen får best mulig livskvalitet.

  – Disse tallene er nyttige for å kommunisere hvor stort omfanget av kols er og hjelper oss til å forutsi fremtidig sykdomsbyrde i befolkningen, sier Ernst Omenaas, professor ved Universitetet i Bergen. – Studien viser også at flere personer vil utvikle kols enn hjertesvikt og vanlige kreftformer som prostatakreft og brystkreft. Det er ventet en stor økning i forekomsten og dødeligheten av kols de neste tiårene, sier Omenaas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media