Mellom barken og veden om rural kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wichmann, Matthias W.

  Borgstrom, David C.

  Caron, Nadine R.

  Rural surgery

  Challenges and solutions for the rural surgeon. 597 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2011. Pris EUR 160

  ISBN 978-3-540-78679-5

  Ifølge forordet er dette en oppdatering i kirurgiske teknikker som skal gi et grunnlag for kirurger som arbeider utenfor store sentre. Målet er ikke minst å være en inspirasjonskilde for yngre kirurger og utdanningskandidater som ønsker å arbeide i mer avsidesliggende områder rundt i verden. «Rural» betegner befolkning eller områder som er lokalisert utenfor byer og administrative sentre, og er ofte sammenfallende med landsbygda og «periferi».

  Innbindingen er pen – på standard «Springer-vis» med stive permer, solid papir og leselige skrifttyper. Innholdet er delt inn i seks deler av ulik størrelse med til sammen 67 kapitler. Redaktørene kommer fra Canada og Australia, men én av dem har også lengre tids erfaring fra sitt hjemland Tyskland. Den første delen omhandler utfordringer i rural kirurgi slik den organiseres og utøves i USA, Australia og Canada. Mens de to førstnevnte landene omtales på drøye to sider hver, omtales sistnevnte i detalj på over ti sider.

  Prioriteringen er gjennomgående noe skjev også på de øvrige temaene, som utgjør pre- og postoperativ behandling, operativ behandling, relevante ortopediske prosedyrer for den generelle kirurgen, andre relevante operative spesialiteter som obstetrikk og til slutt akuttkirurgiske problemstillinger, inkludert traumatologi. Det er noe overlapp og inkonsekvens i inndelingen mellom akutte og elektive problemstillinger.

  Kapitlene er i hovedsak korte, 3 – 4 sider, inneholder stort sett få eller begrensede referanser, og selv om det er enkelte gode elementer, er teksten så kortfattet at målgruppen mer blir studenter enn praktiserende kirurger. Hva skal man f.eks. lære om fiberoptisk bronkoskopi på tre sider? Som student får man knapt noen innføring, som kirurg vil man, om man skal gjøre dette, gjerne ha noe mer håndfast å støtte seg til.

  Illustrasjonene er delvis enkle og dårlig fremstilt, også her finnes gode unntak, men det foreligger ingen redaksjonell linje. En del flytdiagrammer er av dårlig kvalitet med piler som er for korte eller for store, slik at man nesten ikke vet hvor i bestemmelsestreet det pekes på.

  Forfatternes intensjon er god, men de bommer på målgruppen. Kanskje vil tilbakemelding på nåværende utgave styrke de delene som faktisk er aktuelle for ruralt praktiserende kirurger? Slik boken fremstår nå, havner den mellom barken og veden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media