Engasjert om incest

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brekke, Toril

  Ut med det!

  Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel! 148 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2011. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-03-23987-8

  Fra begynnelsen av 1980-årene var det en gryende erkjennelse i det psykiatriske fagmiljøet av at incest var langt hyppigere enn man tidligere hadde trodd, og at incest var en oversett forklaringsfaktor i dysfunksjonelle familier og ved forskjellige psykiske forstyrrelser.

  Brukerdrevne sentre ble en pådriver i opplysnings- og hjelpearbeidet for incestutsatte, og det personlige engasjement har preget driften. Åpenhet er blitt det viktigste våpenet i kampen mot dette ondet – derfor mottoet «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel!».

  Støttesenter mot incest i Oslo var først ute og åpnet i 1986. Denne boken er utgitt i forbindelse med 25-årsjubileet. I dag har dette senteret 15 årsverk, og det er kommet til over 20 andre tilsvarende sentre utover landet. Boken er en blanding av historisk dokumentar, festskrift og sterke personlige fortellinger. Illustrasjonene understreker og utdyper teksten, og layouten er tiltalende.

  Jubileumsboken er lett å lese, men har et alvorstungt innhold. En anerkjent forfatter er engasjert til å skrive. Hun møter tematikken med et blikk utenfra. Teksten er velskrevet, klar og direkte, inndelt i korte kapitler. Den starter med en takk fra statsråd Audun Lysbakken.

  Incestsentrene har gjort et stort veiryddingsarbeid landet rundt. Boken er en ubehagelig påminnelse om det uhørte som fortsatt skjer i de lukkede rom, skjult bak skammens mur hos usynlige ofre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media