Strategi 2020 og samhandlingsreformen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – De faglige vurderingene er utydelige i samhandlingsreformen.

  Det sa Legeforeningens president Hege Gjessing i sitt foredrag under Regionutvalg Midt-Norges årlige helsepolitiske seminar i desember 2011. Gjessing etterlyste også økt satsning på tiltak som hjelper folk til å ta ansvar for egen helse, og som treffer de som trenger det mest.

  Tema for seminarer var «Hvordan lykkes med samhandlingsreformen og Strategi 2020?» Leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité Bent Høie (H) var tydelig på at han støtter intensjonen med samhandlingsreformen. – Men virkemidlene som trer i kraft 1.1. 2012 er mye mindre gjennomgripende enn det oppstarten bar bud om, fordi alle de tiltakene som utfordret kommunestrukturen har blitt tatt ned, sa Høie. Han savnet også økt oppmerksomhet på fastlegens rolle i reformen.

  – Fastlegene er en nøkkel for å lykkes, men jeg har liten tro på mer styring, sa han og etterlyste i stedet obligatoriske kollegagrupper, krav om at fastleger må være spesialister i allmennmedisin og fremvekst av robuste og tverrfaglige legesentre.

  Hege Gjessing understreket at faglige vurderinger knyttet til sykdoms- og behandlingsutvikling må ligge til grunn for alle store omstillinger i helsetjenesten, og ikke bare økonomisk innsparing og kostnadskontroll.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media