Torvid  Kiserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torvid  Kiserud

Torvid  Kiserud
24.01.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 8 – 9 I lederen på s. 8 i Tidsskriftet nr. 1/2012 skal illustrasjonsteksten være: Variasjon i svangerskapslengde i 309 749 enkeltsvangerskap etter sikker siste...