Jan Erik Nordrehaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Erik Nordrehaug

Jan Erik Nordrehaug
14.06.2007
Landsomfattende sykdomsregistre, blant annet for hjertesykdom, vil gi bedre muligheter for riktig ressursbruk og forbedret helse til flere To artikler i dette nummer av Tidsskriftet omhandler...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Dødelighetsratene for hjerte- og karsykdommer (ramme 1) er mer enn halvert i Norge og andre skandinaviske land siden 1970 ( 1 , 2 ). Dette kan skyldes en rekke faktorer som samlet sett kan ha bidratt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Since 1970, cardiovascular mortality (box 1) has decreased with more than 50 % in Norway and other Scandinavian countries ( 1 , 2 ). A combination of several factors may have contributed to fewer...
Jan Erik Nordrehaug
24.08.2006
Myokarditt er sammen med hypertrofisk kardiomyopati og anomal avgang av koronararterie blant de tre hyppigste årsakene til plutselig død hos unge tilsynelatende friske mennesker. WHO klassifiserer...
Terje K. Steigen, Rune Wiseth, Jan Erik Nordrehaug
04.03.2004
Akutte koronarsyndromer skyldes nesten alltid trombedanning i allerede aterosklerotiske koronararterier ( 1 ). Dette medfører redusert blodgjennomstrømming til myokard, og hjerteinfarkt kan bli...
Noreen Butt, Karel Kier-Jan Kuiper, Jan Erik Nordrehaug
04.03.2004
Ustabilt koronarsyndrom er en betegnelse for i hovedsak fire manifestasjoner av symptomgivende koronarsykdom. Det omfatter pasienter med anamnestisk ustabil angina pectoris uten andre objektive funn...
Sigrun Halvorsen, Kurt I. Myhre, Terje Steigen, Jan Erik Nordrehaug, Torstein Gundersen, Rune Wiseth
23.01.2003
Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig gjenåpning av den tilstoppede koronararterien viktig for pasientens prognose ( 1 ). Intravenøs trombolytisk behandling har lenge vært standardbehandling...
Jan Erik Nordrehaug
10.02.2001
Brystsmerter fører ofte til akutt innleggelse i sykehus. Årsaken kan variere fra primære smerter i muskler eller skjelett eller nevrologiske tilstander som det kan ta tid til å finne ut av, til...
Jan Erik Nordrehaug
27.11.2012
Patients with dyspnoea often present a challenge to clinicians, even when causes other than heart failure have been excluded. The diagnosis of heart failure ( 1 ) has traditionally been made in the...
Jan Erik Nordrehaug
08.04.2010
Nyere forskning tyder på at depresjon kan være risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Vi trenger imidlertid mer dokumentasjon før vi kan anbefale medikamentell intervensjon Erfarne klinikere har...
Jan Erik Nordrehaug
25.03.2010
Denne kasuistikken fremstiller flere svært vanskelige faglige problemstillinger som kan inntre i forløpet av akutt behandling av ST-elevasjonshjerteinfarkt, selv når retningslinjene blir fulgt...
Jan Erik Nordrehaug
16.10.2012
Hyppigere bruk av ekkokardiografi med arbeidsbelastning og tredimensjonal fremstilling vil medføre bedre diagnostikk og bedre resultat av behandling ved klaffesykdom og medfødte hjertefeil...
Jan Erik Nordrehaug
27.11.2012
Pasienter med dyspné er ofte en utfordring for klinikere selv når andre årsaker enn hjertesvikt er ekskludert. Tradisjonelt har diagnosen hjertesvikt ( 1 ) vært stilt på bakgrunn av sykehistorie,...
Jan Erik Nordrehaug
27.03.2012
Forfang, Kolbjørn Istad, Helge Kardiologi Klinisk veileder. 344 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 475 ISBN 978-82-05-41217-0 Bidragsyterne har lagt vekt på å nå et relativt bredt...
Jan Erik Nordrehaug
24.01.2012
Kullerud, Dag Syk i hjertet En studietur i menneskets viktigste muskel. 186 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2011. Pris NOK 299 ISBN 978-82-530-3436-2 Målgruppen er et bredt publikum, og leseren får et godt...