()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helene Uri, Tor Ivar Østmoe

  Latin for begynnere

  139 s. Oslo: Kagge forlag, 2011. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-489-1034-3

  Vibeke Roggen, Hilde Sejersted

  Latinen lenge leve!

  Sitater og bevingede ord. 176 s. Oslo: Pax forlag, 2011. Pris NOK 218

  ISBN 978-82-530-3383-9

  «Dette døde språket med det lange livet.» Slik karakteriserer Helene Uri og Tor Ivar Østmoe latin i en bok de selv beskriver slik: «Dette er ikke en innføringsbok i latin, og heller ikke en samling latinske visdomsord, selv om både grammatikk og visdom er temaer. Dette er en bok om latin.»

  I seks korte kapitler (av latin capitulum) presenterer de latin som system, og bruken av latin i spill, vitenskap, matveien, hverdagen og litteraturen. Medisinsk fagspråk er de også så vidt innom. Quiz-entusiaster kan ganske sikkert ha mange poenger å hente her. Boken er lettlest, og de mange eksemplene fungerer godt. Dette er vellykket popularisering. Men at Kagge forlag presenterer (den mer kjente) Helene Uri med dobbelt så store bokstaver på omslaget som (den mindre kjente) universitetslektor Tor Ivar Østmo virker urimelig kjendismotivert.

  Vibeke Roggen og Hilde Sejersted er latinfilologer med flere forfatterskap og oversettelser av bøker om latin på samvittigheten. Nå har de samlet vel 600 sitater og ca. 300 kortfattede latinske uttrykk som brukes i norsk i dag. Her er mye kortfattet og velformulert visdom. Latinske uttrykk er blitt brukt og brukes som motto for alt fra nasjoner til utdanningsinstitusjoner og fotballag. Kun et titall av uttrykkene kan sies å være rent medisinske, men det er fristende å minne om legerollens egentlige opprinnelse: Homo sum, humani nil ame alienum puto (Jeg er et menneske, og jeg mener at intet menneskelig er meg fremmed).

  Den store, og tilsynelatende økende interessen for latin, er bemerkelsesverdig. Det finnes etter hvert en rekke samlinger av latinske og greske sitater. For de av oss som er interessert i språk i sin alminnelighet og fagspråk i særdeleshet, er mangfoldet udelt positivt. Begge disse bøkene har dessuten et format og omfang som gjør dem godt egnet på nattbordet.

  Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura (Fritid uten lesning vil si det samme som å dø og bli levende begravet).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media