()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av spiral gir redusert risiko for endometriekreft. Nå viser en stor studie at det også beskytter mot livmorhalskreft.

  Studien bygger på data fra to store studier av humant papillomvirus (HPV) og livmorhalskreft (1). Den ene omfattet 2 200 kvinner med livmorhalskreft og like mange matchede kontrollpersoner fra ti pasient-kontroll-studier i åtte land, den andre over 15 000 friske kvinner fra 16 prevalensstudier om HPV-forekomst i 14 land.

  I motsetning til tidligere hypoteser om økt risiko ved spiralbruk fant man en beskyttende effekt av spiral mot livmorhalskreft (justert OR 0,55, 95 % KI 0,42 – 0,70). Det samme gjaldt også for plateepitelkarsinom og adenokarsinom, unntatt hos HPV-positive kvinner.

  – Det ble justert for hyppighet av kontroller mellom spiralbrukere og ikke-brukere, noe som tyder på at det er en biologisk effekt, sier overlege Knut Hordnes ved Hospitalet Betanien i Bergen. – Bruk av spiral gir ikke redusert forekomst av HPV-infeksjon, men synes å redusere risikoen for at infeksjonen utvikler seg til kreft. Mekanismen kan være at en kronisk, lavgradig og steril betennelsesreaksjon stimulerer en Th1-cellerespons og dermed det lokale immunforsvaret i slimhinnene, sier Hordnes.

  – Dessverre ble det ikke samlet inn data om hvilke typer spiral som ble benyttet. Vi vet dermed ikke om type spiral – kobberspiral eller hormonspiral – spiller noen rolle. Begge spiraltyper brukes mye, særlig av kvinner i alderen 30 – 45 år, og for disse er studien godt nytt, sier Hordnes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media