Erlend T. Aasheim Om forfatteren
Artikkel

Mange av redningsarbeiderne ved World Trade Center i New York fikk fysiske og psykiske helseplager etter terrorhendelsene.

Mer enn 50 000 personer deltok i rednings- og gjenopprettingsarbeidet etter angrepene på World Trade Center i New York 11. september 2001. Redningsarbeiderne ble eksponert for bl.a. luftbårne giftstoffer, pulveriserte bygningsmaterialer og psykisk stress, og det er tidligere påvist at de har økt forekomst av flere helseplager. I en ny studie beskrives fysiske og psykiske plager hos redningsarbeiderne gjennom de siste ni årene (1).

I studien inngikk 27 449 politimenn, bygningsarbeidere og kommunalt ansatte som deltok i rednings- og gjenopprettingsarbeidet. Astma, sinusitt og gastroøsofageal reflukssykdom forekom hos henholdsvis 27,6 %, 42,3 % og 39,3 % i løpet av oppfølgingsperioden. Depresjon, posttraumatisk stressyndrom og panikkangst forekom hos henholdsvis 7,0 %, 9,3 % og 8,4 % av politimennene og hos 27,5 %, 31,9 % og 21,2 % av de øvrige studiedeltakerne. Forfatterne konkluderte med at en betydelig andel av redningsarbeiderne fortsatt hadde fysiske og mentale helseplager ni år etter terrorhendelsene.

– For de fleste tilstandene var det en dose-respons-sammenheng mellom eksponering for støv og røyk på hendelsesstedet og senere utvikling av sykdom, sier overlege Håkon Lasse Leira ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. – Ett problem med studien er at man ikke har god kontroll på hvem som ble inkludert og hvem som ikke ble det. Dessuten var deltakelse i studien frivillig, slik at funnene ikke nødvendigvis er representative for alle som bidro i redningsarbeidet. Videre er alle sykdommer som oppsto i oppfølgingsperioden tatt med, også sykdom som har andre årsaker. Men studien viser uansett at det er viktig med langvarig oppfølging av helseeffekter etter store katastrofer, sier Leira.

Anbefalte artikler