Hormonelle forhold av betydning for psykiske lidelser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Endret aktivitet i nedbrytningen av stresshormonet kortisol kan være medvirkende til økt sårbarhet for alvorlig sinnslidelse. Funnene kan få betydning for fremstillingen av nye medikamenter.

  Lege Nils Eiel Steen har gjort nye funn når det gjelder reguleringen av stresshormonet kortisol hos personer med bipolar lidelse og schizofreni. Økt nedbrytning av kortisol og svekket sekresjon av hormonet ved mentale utfordringer kan være medvirkende årsaker til økt sårbarhet for alvorlige psykiske lidelser.

  – Alvorlig sinnslidelse antas å kunne bli utløst av en underliggende sårbarhet kombinert med stress. Kortisol er et av de viktigste hormonene som skilles ut som respons på stress, og det har omfattende effekter både perifert og i hjernen. Kortisol og signalstoffer som regulerer sekresjonen av kortisol er mye studert ved affektive lidelser og psykoselidelser, og det er funnet økt aktivitet i dette systemet. Den endrede aktiviteten kan være en medvirkende faktor til utvikling av sykdom, sier Steen.

  Mekanismene bak endringene er i stor grad ukjente, og da man i mye av tidligere forskning har lagt vekt på manipulering av systemet med medikamenter, mangler det også kunnskap om kortisolsekresjon under mentale utfordringer ved disse lidelsene.

  I sin avhandling har Nils Eiel Steen og medarbeidere funnet økt aktivitet i enzymene som bryter ned kortisol hos personer med bipolar lidelse og schizofreni.

  – Vi fant også redusert kortisolsekresjon ved mentale utfordringer hos menn med sykdom. Økt nedbrytning av kortisol er et nytt funn ved bipolar lidelse og schizofreni. Den økte nedbrytningen kan være del av en mekanisme for økt aktivitet i kortisolsystemet og for redusert sekresjon av hormonet ved mentale utfordringer. Disse endringene i kortisolreguleringen kan gi økt sårbarhet ved eksponering for stress, og funnene kan potensielt ha betydning for identifisering av nye mål for medikamentell behandling, forteller Steen.

  Disputas

  Nils Eiel Steen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 25.10. 2011 med avhandlingen Cortisol metabolism and release in bipolar disorder and schizophrenia spectrum disorders.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media