Erlend T. Aasheim Om forfatteren
Artikkel

Fysisk aktivitet på fritiden tilsvarende 15 minutter daglig kan gi forlenget levetid. Det viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Fysisk aktivitet gir mange helsegevinster. Ved livsstilsveiledning anbefales ofte minst 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Et slikt nivå kan imidlertid være vanskelig å oppnå. Hva er så det laveste aktivitetsnivået som skal til for å få en sikker helsegevinst? Dette spørsmålet er nylig belyst i en kohortstudie fra Taiwan (1).

I studien inngikk totalt 416 175 voksne menn og kvinner som deltok i et helsescreeningprogram i perioden 1996 – 2008. Deltakerne rapporterte aktivitetsnivået i fritiden ved å besvare spørreskjemaer og fikk så aktivitetsnivået klassifisert til en av kategoriene inaktiv, lavt, middels, høyt eller veldig høyt nivå. Deltakerne ble i gjennomsnitt fulgt i åtte år. De som trente gjennomsnittlig 92 minutter per uke, dvs. 15 minutter per dag, hadde 14 % redusert risiko for død av alle årsaker og tre år høyere forventet levealder sammenliknet med den inaktive gruppen. Mer trening ga ytterligere reduksjon i dødsrisiko – 35 % reduksjon ved 90 minutters trening per dag.

– Denne studien bekrefter annen omfattende forskning som viser at selv de som driver beskjedne mengder mosjon, kommer vesentlig bedre ut enn de som er helt inaktive, sier Tor Ole Klemsdal, avdelingsoverlege ved Avdeling for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus. – Selv om 15 minutter per dag er bedre enn å være helt inaktiv, vil det nok for mange nordmenn være et skritt tilbake å nøye seg med såpass lite trening, sier Klemsdal.

Anbefalte artikler