Epilepsi, hekser og religion

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har lest Nakken & Brodtkorbs artikkel Epilepsi og religion i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 (1) med interesse, men ser behov for å påpeke noen viktige svakheter.

  For det første er artikkelen primært basert på anekdoter («ikke-systematisk søk i PubMed, biografier om Vis-Knut samt forfatternes egne erfaringer.»). Dette har da også gjort at forfatterne selv forbilledlig nok har tatt en rekke forbehold i artikkelen.

  For det andre har selv denne anekdotiske tilnærmingen endt med kun få og ikke alltid like overbevisende eksempler. Det er blant annet uklart hvorfor en filosof som Kierkegaarder et typisk eksempel på en «religiøs person» siden han ikke stiftet eller var sentral i noen bevegelse. Videre er spekulasjonene om at Paulus var epileptisk etter min oppfatning for lengst blitt tilbakevist (2). For det tredje er forståelsen av kirkehistorien og eksemplene derfra til dels omstridte og til dels på kollisjonskurs med historieforskningen, noe vi spesielt ser for hekseprosessene. Historikerne snakker ikke om hundretusenvis av ofre, men om i underkant av 50 000, fordelt over et par 100 år og med sterk konsentrasjon i områdene lengst unna kirkelige maktsentre, og spesielt i tyske småstater.

  I tillegg er det ikke enkelt å finne belegg for diagnosen epilepsi blant disse. En av Norges fremste hekseforskere sier tvert i mot at «Sinnssyke eller psykisk ustabile individer er heller ikke å finne blant de trolldomsdømte. Det samme gjelder mennesker med «merkelige» sykdommer, slik som f.eks. epilepsi» (3).

  Larsen deler ikke artikkelforfatternes tilbakeholdne innstilling i sitt brev til redaktøren i nr. 20/2011 (4), men synes snarere å etterlyse en djervere konklusjon om en sammenheng mellom epilepsi og religiøse opplevelser: «Den vitenskapelige tenkeren bør våge å ta den kritiske diskusjonen og konsekvensene av sine funn helt ut, også dersom man tenker at resultatene kan virke støtende på noen.»

  Men den vitenskapelige tenkeren vil vite bedre enn å konkludere fra en håndfull – til dels svakt dokumenterte – kasuistikker med at epilepsi nærmest er en årsak til både verdensreligioner og hekseprosesser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media