Bjørn Are Davidsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen
13.12.2011
Jeg har lest Nakken & Brodtkorbs artikkel Epilepsi og religion i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 ( 1 ) med interesse, men ser behov for å påpeke noen viktige svakheter. For det første er artikkelen...